Vés al contingut
HR Excellence in Research

A l'octubre del 2020, el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) va rebre el premi d'excel·lència en recursos humans per a la recerca (HR Excellence in Research award - HRS4R), que concedeix la Comissió Europea, dos anys després d'adscriure’s a la Carta Europea dels investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació de personal investigador.

Per tal d'integrar els 40 principis recollits a la Carta i el Codi, el BBRC va dur a terme una extensa anàlisi interna, va desenvolupar el Pla d'Acció 2020-2022 del BBRC, i al setembre de 2019, va presentar la sol·licitud d'adjudicació del reconeixement.

El Pla d'Acció 2020-2022 del BBRC, aprovat pel Comitè de Direcció al setembre de 2019, preveu accions agrupades en les següents categories:

 • Condicions de treball i igualtat
 • Pla de desenvolupament de carreres
 • Comunicació i accions estratègiques
 • Selecció i reclutament
 • Recursos i dades

L'anàlisi i el Pla d'Acció han estat realitzats per un equip liderat per Recursos Humans conjuntament amb l'Oficina de Gestió de la Recerca, i format pel Grup de Treball de l'HRS4R juntament amb el Comitè de Supervisió de l'HRS4R. Les persones representants del BBRC són les següents:

 

Grup de treball del HRS4R:

 • Dr. Marc Suárez-Calvet, MD, dels First Stage and Recognised Researchers (R1 and R2)
 • Dr. Juan Domingo Gispert, dels Established and Leading Researchers (R3 and R4)
 • Anna Soteras, de les Core facilities
 • Carme Deulofeu, del Data Center

 
Comitè de Supervisió de l'HRS4R:

 • Glòria Oliver, Gerent del BBRC
 • Dr. Arcadi Navarro, director del BBRC

 
Departament de Recursos Humans:

 • Susana Palacios, responsable de Recursos Humans del BBRC

 
Oficina d'Investigació:

 • Dra. Carolina Minguillon, Responsable Oficina d'Investigació

 

Descarrega el Pla d'Acció del BBRC