Vés al contingut

Prčkovska V, Rodrigues P, Puigdellivol Sanchez A, Ramos M, Andorra M, Martinez-Heras E, Falcon C, Prats-Galino A, Villoslada P. Reproducibility of the Structural Connectome Reconstruction across Diffusion Methods. J Neuroimaging. 2015 Oct. doi: 10.1111/jon.12298