Vés al contingut

Córdova-Palomera A, de Reus MA, Fatjó-Vilas M, Falcón C, Bargalló N, van den Heuvel MP, Fañanás L. FKBP5 modulates the hippocampal connectivity deficits in depression: a study in twins. Brain Imaging Behav. 2016 Jan 22