Vés al contingut
Programa de Memoria BBRC

El Programa de Memòria del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) està dedicat a diferents aspectes i tècniques aplicades a la recerca en cognició, memòria i comportament humà en condicions ecològiques.

El programa es va iniciar a finals del 2017, està liderat pel Dr. Luis Martínez-Otero, i està estructurat en dos grups de recerca col·laboradors: el Grup de Recerca en Decisions, Emocions i Memòria (DEMO), que estarà dirigit pel Dr. Martínez-Otero, i el Grup de Recerca en Mecanismes Neurals de la Memòria (NEMO), encapçalat pel Dr. Rodrigo Quian-Quiroga, investigador visitant del BBRC.

En les últimes dècades, la recerca en neurociències ha desvetllat amb èxit la majoria dels principis fonamentals de la percepció i l’organització funcional del cervell, utilitzant estímuls en entorns ben controlats, però basant-se en paradigmes de laboratori simplistes i en els postulats de la teoria de sistemes lineal. No obstant, en els últims anys, s’està posant de manifest que aquesta aproximació clàssica no és suficient per entendre els aspectes cognitius més complexes de la naturalesa humana. La principal raó és que el cervell no és un sistema lineal i no podem esperar que els resultats obtinguts mitjançant controls simplificats es puguin generalitzar en ambients vàlids més ecològics; no hauríem d’esperar que els correlats neuronals del comportament complex puguin simplement ser entesos a partir d’una recerca detallada de les seves parts constituents. 

El Programa de Memòria té l’objectiu d’introduir aproximacions multidisciplinàries que maximitzin tant el control paramètric, com en els experiments de laboratori, i la rellevància del comportament, per provar models de funcions cognitives en condicions similars a situacions reals del dia a dia. En aquest sentit, els membres del programa tindran accés a un conjunt de tècniques experimentals i computacionals, que inclouen per exemple el comportament humà i la neuroimatge (amb ressonància magnètica funcional), electrofisiologia i sensors de seguiment del moviment ocular i corporal. D’altra banda, sumaran esforços per desenvolupar nous paradigmes experimentals i tecnologies que estudiïn el comportament col·lectiu i els automatismes en humans, sincronitzant gravacions i mesuraments en diversos subjectes que estiguin realitzant tasques concurrents en ambients naturals o pseudonaturals. 
 

icon research group
2 Research groups
icon research lines
6 Research lines