Vés al contingut

El BBRC va ser el primer centre d’Europa que va iniciar el reclutament de l’assaig Generation S1 liderat per Novartis, en col·laboració amb Amgen i el Banner Alzheimer’s Institute.

Iniciat el 2015, el seu objectiu és avaluar l’eficàcia de dos fàrmacs administrats separadament, CAD106 i CNP520, per endarrerir l’aparició i la progressió dels símptomes clínics associats a la malaltia d’Alzheimer.

L’assaig clínic és de fase II i III, aleatoritzat, de doble cec, amb control placebo, de dues cohorts i grups paral·lels. Els participants són persones d’entre 60 i 75 anys que per edat i condició genètica estan en risc de desenvolupar símptomes.

Durant 5 i 8 anys, els participants rebran el placebo o un dels dos tractaments. D’una banda, el CAD106 és una immunoteràpia administrada per via intravenosa, i està dirigida a produir una resposta biològica que ajudi a eliminar les plaques de betaamiloide al cervell. De l’altra, el CNP520 és un inhibidor de BACE administrat per via oral i dissenyat per reduir la producció de betaamiloide al cervell.

La participació en l’estudi implica la realització de proves de tomografia per emissió de positrons (PET), ressonància magnètica cerebral i tests cognitius, entre d’altres.

L’assaig preveu reclutar 1.340 participants a tot el món i forma part de l’Alzheimer’s Prevention Initiative (API) Program. 

Generation S1 (Novartis)
El BBRC va ser el primer centre d’Europa que va iniciar el reclutament d'aquest assaig