Vés al contingut

La farmacèutica Novartis va iniciar l’assaig clínic Generation S2  als Estats Units l’agost del 2017, i el va portar a Europa per primera vegada a través del BBRC. En l’assaig hi col·laboren la farmacèutica Amgen i el Banner Alzheimer’s Institute.

L’estudi està avaluant els efectes i la seguretat d’un fàrmac, el CNP520, en la cognició i l’estatus clínic global en persones que estan en risc de desenvolupar símptomes clínics de la malaltia d’Alzheimer segons l’edat, predisposició genètica i càrrega de proteïna amiloide al cervell.

L’assaig és de fase II i III, aleatoritzat, de doble cec, amb control placebo i grups paral·lels. Els participants tenen entre 60 i 75 anys, i han de tenir almenys un al·lel 4 del gen APOE, i en el cas de ser heterozigots, una càrrega elevada de la proteïna betaamiloide al cervell. Per això, l’estudi implica la revelació al participant sobre el possible risc augmentat de presentar en un futur problemes cognitius que podrien, en alguns casos, desembocar en una malaltia d’Alzheimer.

Durant 5 i 7 anys, els participants rebran el placebo o el tractament. El CNP520 és un inhibidor de BACE administrat per via oral, i està dissenyat per reduir la producció de betaamiloide al cervell.

La participació en l’estudi clínic Generation S2 implica la realització de proves de tomografia per emissió de positrons (PET) o punció lumbar, ressonància magnètica cerebral i tests cognitius, entre d’altres.

L’assaig es durà a terme en aproximadament 2.000 persones de tot el món.
 

 

 

 

Generation S2 (Novartis)