Vés al contingut
HR Excellence in Research

Més informació

hrs4r@barcelonabeta.org

L'Estratègia de Recursos Humans per a la Recerca (HRS4R) és una eina posada en marxa per la Comissió Europea per donar suport a les institucions i organitzacions que financen la investigació en l'aplicació de la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la contractació d'investigadors. La Comissió Europea reconeix amb l'HRS4R Award a les institucions que avancen en l'alineació de les polítiques de recursos humans amb els 40 principis de la Carta i el Codi, sobre la base d'un pla d'acció/estratègia de RRHH personalitzat.

Per tal d’ajustar-se als principis de la Carta i el Codi, la fundació  Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) va dur a terme una extensa anàlisi interna que va culminar en el desenvolupament del Pla d’Acció 2020-2024, aprovat el 2019. Al l'octubre del 2020, el BBRC va rebre el premi d'excel·lència en recursos humans per a la recerca (HR Excellence in Research award - HRS4R).

Consulta més detalladament aquí els documents oficials relatius a la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta.

Informació general

L'objectiu d'aquesta Estratègia és atraure i fidelitzar el talent científic a Europa, potenciar la mobilitat dels investigadors, assegurar un bon ambient de treball i afavorir el desenvolupament de la seva carrera professional. A més, també potencia l'ocupació i el creixement econòmic mitjançant l'establiment d'un mercat laboral científic competitiu, transparent i obert.

El BBRC es compromet així, d'acord amb les seves polítiques internes, a desenvolupar la seva estratègia de recursos humans, adherint-se a les recomanacions i els principis enunciats a la Carta i al Codi, garantint la transparència, l'accessibilitat, l'equitat i la cerca de l'excel·lència en la contractació d'investigadors.

A qui va dirigida l’Estratègia HRS4R?

La implementació del Segell HRS4R va dirigida a tot l´equip de la BBRC, tant als grups de recerca com al personal de coordinació i suport a la investigació i infraestructura per la recerca. independentment de la seva figura contractual i del moment en què es trobi la seva carrera professional. D'acord amb la Comissió Europea, la carrera investigadora compta amb quatre estadis o fases. Per a cadascun, s’ha establert un perfil amb un marc de competències professionals. Aquests perfils es descriuen a continuació: 

 • R1 INVESTIGADORS NOVELLS. Els investigadors novells són aquells que es troben al començament de les seves carreres investigadores abans d'haver obtingut el títol de doctorat (o qualificació equivalent). Duen a terme activitats de recerca sota supervisió.
 • R2 INVESTIGADORS RECONEGUTS. Els investigadors reconeguts són aquells que ja han obtingut el doctorat o que tenen un nivell equivalent d'experiència i competències.
 • R3 INVESTIGADORS CONSOLIDATS. Els investigadors consolidats són aquells que ja havent superat el doctorat o un nivell equivalent,  poden desenvolupar la recerca amb un grau considerable d'independència.
 • R4 INVESTIGADORS LÍDERS. Els investigadors líders són aquells que tenen un rol de lideratge a la seva àrea de coneixement. És habitual que siguin caps d’equip o caps de laboratori, encara que en algunes disciplines es tracta d’investigadors sense un equip de treball adscrit.

Per a més informació sobre el perfil de l’investigador feu clic en aquest enllaç.

La Comissió Europea reconeix amb l'HR Excellence in Research Award a les institucions que avancen en l'alineació de les polítiques de recursos humans amb els 40 principis de la Carta i el Codi, sobre la base d'un pla d'acció/estratègia de RRHH personalitzat.

La Carta i el Codi són recomanacions de la Comissió als Estats membres.

La Carta és un conjunt de principis generals i de requisits que defineixen les responsabilitats i els drets d'investigadors i institucions que financen i gestionen projectes de recerca.

El Codi subratlla la importància que els procediments de contractació siguin oberts, transparents i basats en mèrits.

Per tal d'integrar els 40 principis recollits a la Carta i el Codi, el BBRC va dur a terme una extensa anàlisi interna, va desenvolupar el Pla d’Acció 2020-2024, i al setembre de 2019, va presentar la sol·licitud d'adjudicació del reconeixement.

El Pla d'Acció 2020-2024 del BBRC, aprovat pel Comitè de Direcció al setembre de 2019, preveu 21 accions agrupades en les següents categories:

 1. Condicions de treball i igualtat
 2. Pla de desenvolupament de carreres
 3. Comunicació i accions estratègiques
 4. Selecció i reclutament
 5. Recursos i dades

L'anàlisi i el Pla d'Acció van ser realitzats per un equip liderat per Recursos Humans conjuntament amb l'Oficina de Gestió de la Recerca, i format pel Grup de Treball de l'HRS4R juntament amb el Comitè de Supervisió de l'HRS4R. 

Per implementar l'Estratègia del Segell HRS4R s'ha constituït el següent grup de treball a càrrec del desenvolupament de les 21 accions del Pla d'Acció 2020 -2024:

1. Membres del Grup de Treball:

 1. Dr. Gonzalo Sánchez, dels investigadors (R1 i R2).
 2. Dr. Marc Suárez i Dr. Juan Domingo Gispert, dels investigadors (R3 i R4).
 3. Anna Soteras, de les Core Facilities.
 4. Carme Deulofeu, del Data Center.

2. Membres del Comitè de Supervisió:

 • Glòria Oliver, Gerent del BBRC.
 • Dr. Arcadi Navarro, Director del BBRC.

3. Recursos Humans:

 • Susana Palacios, Directora de Recursos Humans.

4. Comunicació:

 • Dr. Jaume Aguilar, Comunicació.

5. Oficina d’Investigació: 

 • Dra. Carolina Minguillón, Directora de l’Oficina de Suport a la Investigació i Responsable RMO.
 • Dr. Ojas Desphande, Scientific Policy Officery.

Quan el BBRC va obtenir el Segell HRS4R a l’octubre del 2020, es va elaborar un Pla d'Acció per a la implementació de l'Estratègia. Actualment el BBRC es troba a la fase d'implementació de l'Estratègia. El maig del 2022 es va dur a terme una reunió prèvia a l’avaluació intermèdia amb el grups de treball actuals. 

Notícies relacionades