Vés al contingut
HR Excellence in Research

Més informació

hrs4r@barcelonabeta.org

L'Estratègia de Recursos Humans per a la Recerca (HRS4R) és una eina posada en marxa per la Comissió Europea per donar suport a les institucions i organitzacions que financen la investigació en l'aplicació de la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la contractació d'investigadors. La Comissió Europea reconeix amb l'HRS4R Award a les institucions que avancen en l'alineació de les polítiques de recursos humans amb els 40 principis de la Carta i el Codi, sobre la base d'un pla d'acció/estratègia de RRHH personalitzat.

Per tal d’ajustar-se als principis de la Carta i el Codi, la fundació  Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) va dur a terme una extensa anàlisi interna que va culminar en el desenvolupament del Pla d’Acció 2020-2024, aprovat el 2019. Al l'octubre del 2020, el BBRC va rebre el premi d'excel·lència en recursos humans per a la recerca (HR Excellence in Research award - HRS4R).

Consulta més detalladament aquí els documents oficials relatius a la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta.

Informació general

L'objectiu d'aquesta Estratègia és atraure i fidelitzar el talent científic a Europa, potenciar la mobilitat dels investigadors, assegurar un bon ambient de treball i afavorir el desenvolupament de la seva carrera professional. A més, també potencia l'ocupació i el creixement econòmic mitjançant l'establiment d'un mercat laboral científic competitiu, transparent i obert.

El BBRC es compromet així, d'acord amb les seves polítiques internes, a desenvolupar la seva estratègia de recursos humans, adherint-se a les recomanacions i els principis enunciats a la Carta i al Codi, garantint la transparència, l'accessibilitat, l'equitat i la cerca de l'excel·lència en la contractació d'investigadors.

A qui va dirigida l’Estratègia HRS4R?

La implementació del Segell HRS4R va dirigida a tot l´equip de la BBRC, tant als grups de recerca com al personal de coordinació i suport a la investigació i infraestructura per la recerca. independentment de la seva figura contractual i del moment en què es trobi la seva carrera professional. D'acord amb la Comissió Europea, la carrera investigadora compta amb quatre estadis o fases. Per a cadascun, s’ha establert un perfil amb un marc de competències professionals. Aquests perfils es descriuen a continuació: 

 • R1 INVESTIGADORS NOVELLS. Els investigadors novells són aquells que es troben al començament de les seves carreres investigadores abans d'haver obtingut el títol de doctorat (o qualificació equivalent). Duen a terme activitats de recerca sota supervisió.
 • R2 INVESTIGADORS RECONEGUTS. Els investigadors reconeguts són aquells que ja han obtingut el doctorat o que tenen un nivell equivalent d'experiència i competències.
 • R3 INVESTIGADORS CONSOLIDATS. Els investigadors consolidats són aquells que ja havent superat el doctorat o un nivell equivalent,  poden desenvolupar la recerca amb un grau considerable d'independència.
 • R4 INVESTIGADORS LÍDERS. Els investigadors líders són aquells que tenen un rol de lideratge a la seva àrea de coneixement. És habitual que siguin caps d’equip o caps de laboratori, encara que en algunes disciplines es tracta d’investigadors sense un equip de treball adscrit.

Per a més informació sobre el perfil de l’investigador feu clic en aquest enllaç.

La Comissió Europea reconeix amb l'HR Excellence in Research Award a les institucions que avancen en l'alineació de les polítiques de recursos humans amb els 40 principis de la Carta i el Codi, sobre la base d'un pla d'acció/estratègia de RRHH personalitzat.

La Carta i el Codi són recomanacions de la Comissió als Estats membres.

La Carta és un conjunt de principis generals i de requisits que defineixen les responsabilitats i els drets d'investigadors i institucions que financen i gestionen projectes de recerca.

El Codi subratlla la importància que els procediments de contractació siguin oberts, transparents i basats en mèrits.

Per tal d'integrar els 40 principis recollits a la Carta i el Codi, el BBRC va dur a terme una extensa anàlisi interna, va desenvolupar el Pla d’Acció 2020-2024, i al setembre de 2019, va presentar la sol·licitud d'adjudicació del reconeixement.

El Pla d'Acció 2020-2024 del BBRC, aprovat pel Comitè de Direcció al setembre de 2019, preveu 21 accions agrupades en les següents categories:

 1. Condicions de treball i igualtat
 2. Pla de desenvolupament de carreres
 3. Comunicació i accions estratègiques
 4. Selecció i reclutament
 5. Recursos i dades

L'anàlisi i el Pla d'Acció van ser realitzats per un equip liderat per Recursos Humans conjuntament amb l'Oficina de Gestió de la Recerca, i format pel Grup de Treball de l'HRS4R juntament amb el Comitè de Supervisió de l'HRS4R. 

Al mes de novembre de 2022, el BBRC ha presentat a la Comissió Europea l'informe d'avaluació intermèdia del procés d'implementació del pla d'acció del segell HRS4R. A partir d'aquesta avaluació i de la feina que s’està duent a terme amb el pla d'acció, s'han inclòs tres noves accions en aquest pla que incideixen en la millora de les condicions laborals, en el desenvolupament de la carrera professional del personal investigador i en la igualtat d'oportunitats en la promoció de les dones científiques.

Per implementar l'Estratègia del Segell HRS4R s'ha constituït el següent grup de treball a càrrec del desenvolupament de les 21 accions del Pla d'Acció 2020 -2024:

1. Membres del Grup de Treball:

 1. Dr. Gonzalo Sánchez, dels investigadors (R1 i R2).
 2. Dr. Marc Suárez i Dr. Juan Domingo Gispert, dels investigadors (R3 i R4).
 3. Anna Soteras, de les Core Facilities.
 4. Carme Deulofeu, del Data Center.

2. Membres del Comitè de Supervisió:

 • Glòria Oliver, Gerent del BBRC.
 • Dr. Arcadi Navarro, Director del BBRC.

3. Recursos Humans:

 • Susana Palacios, Directora de Recursos Humans.

4. Comunicació:

 • Dr. Jaume Aguilar, Comunicació.

5. Oficina d’Investigació: 

 • Dra. Carolina Minguillón, Directora de l’Oficina de Suport a la Investigació i Responsable RMO.
 • Dr. Ojas Desphande, Scientific Policy Officer.

Quan el BBRC va obtenir el Segell HRS4R a l’octubre del 2020, es va elaborar un Pla d'Acció per a la implementació de l'Estratègia. Actualment el BBRC es troba a la fase d'implementació de l'Estratègia. El maig del 2022 es va dur a terme una reunió prèvia a l’avaluació intermèdia amb el grups de treball actuals. 

Notícies relacionades