Pasar al contenido principal

Context

La Fundació Pasqual Maragall es va crear al 2008 amb la missió de promoure i desenvolupar investigació biomèdica d’excel·lència. La Fundació està totalment compromesa per ser decisiva en la contribució de solucions globals al problema de la malaltia d’Alzheimer i demències relacionades, així com per sensibilitzar socialment per aconseguir que el suport científic a aquests reptes assoleixin la prioritat adequada. La investigació de la Fundació es realitza al Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), centre de recerca constituït amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra i "la Caixa".

La visió de la Fundació Pasqual Maragall és aconseguir “Un futur sense Alzheimer”, en el marc d’un envelliment actiu i saludable que està associat a experiències positives i lliure de problemes i declivis cognitius. Amb aquesta finalitat, la investigació del BBRC es dirigeix a la prevenció primària i secundària de la malaltia d’Alzheimer, la qual cosa és possible gràcies a la participació de milers de persones que, de manera voluntària, contribueixen a uns estudis científics per aconseguir que, en un futur pròxim, existeixin moltes menys persones malaltes.

La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense finalitat de lucre. Els seus recursos econòmics provenen de donacions filantròpiques d’entitats i empreses, així com d’una extensa xarxa de més de 40.000 socis que contribueixen a finançar la investigació. El personal científic del centre de recerca també aconsegueix de manera competitiva ajuts i subvencions, principalment de fons europeus i fundacions internacionals. Para a més informació, visita les  nostres pàgines web:

www.fpmaragall.org i www.barcelonabeta.org

La Fundació Pasqual Maragall és una fundació jove, consolidada i en creixement que juntament amb el BBRC actualment suma més de 150 persones. L’equip científic està format per personal investigador i professionals de les àrees de la medicina, biologia, psicologia i infermeria, entre d’altres. També compta amb àrees transversals de manteniment, Sistemes i Informació, finances, compres, recursos humans, comunicació i captació de fons. Tot en un entorn dinàmic, en el qual els reptes continus formen part de l’àmbit de treball de la Fundació.

Descripció del projecte

La cohort mare ALFA (d'ALZHEIMER i Famílies), establerta pel BarcelonaBeta Brain Research Center, està composta per 2743 participants cognitivament sans d'entre 45 i 75 anys. Aquesta cohort es va establir com una plataforma de recerca per a caracteritzar la malaltia d'Alzheimer (EA) preclínica en pacients asimptomàtics, en la qual s'estan duent a terme diferents estudis i assajos clínics per a prevenir l'EA.

Una segona cohort, l'estudi Beta-AARC (Cohort d'Alzheimer en risc) té com a objectiu incloure a 200 participants (55-80 anys), que estan experimentant una disminució en la seva memòria o altres habilitats cognitives (persones amb deterioració cognitiva subjectiva). El seu principal objectiu és la detecció precoç de biomarcadores sanguinis i digitals que representen els canvis fisiopatològics relacionats amb l'EA en persones (ja sigui cognitivament intactes o DCL) que experimenten un empitjorament subjectiu del seu acompliment cognitiu. Es tracta d'un estudi longitudinal amb visites de seguiment anuals (la ressonància magnètica i la punció lumbar es realitzen cada 2 anys). A més, el BBRC participa en assajos clínics de la indústria farmacèutica per a provar l'efecte preventiu de fàrmacs experimentals en un grup de participants amb biomarcadores d'EA positius.

Descripció de la posició

La Barcelonaβeta Brain Research Center cerca incorporar un/a Neuropsicòleg/oga per substituir un permís per naixement, amb experiència en demència o altres malalties neurodegeneratives, amb excel·lents habilitats clíniques i motivació per a la recerca.

El/la candidata/a reportarà al Coordinador de Neuropsicologia i al responsable de l'Oficina d'Operacions Clíniques.

Tasques principals

 • Avaluació neuropsicològica en estudis observacionals i assajos clínics.
 • Monitoratge i control de qualitat de les dades recollides.
 • Participació en sessions multidisciplinàries.
 • Col·laboració en anàlisi de dades i disseminació de resultats

Titulació i Experiència

 • Grau o llicenciatura en Psicologia
 • Màster en Neuropsicologia o experiència clínica provada en avaluació cognitiva en malalties neurodegeneratives.
 • Habilitació en Psicologia Sanitària
 • Excel·lents habilitats comunicatives orals i escrites en castellà i català.
 • Nivell intermedi d'anglès.
 • Es valoraran positivament els coneixements en metodologia de recerca i estadística.

Aptituds personals

 • Capacitat de treballar de manera independent i en col·laboració amb l'equip.
 • Capacitat organitzativa.
 • Proactivitat.
 • Habilitats interpersonals per a treballar en un entorn interdisciplinari.
 • Capacitat de resolució de problemes i consecució d'objectius.
 • Interès a unir-se a una organització sense ànim de lucre amb una missió d'impacte social.

Característiques de la posició

 • Incorporació immediata.
 • Jornada parcial de 19h/setmana.
 • Horari preferentment matins.
 • Contracte de substitució per permís de naixement.
 • El nivell salari dependrà de l'experiència del candidat i s'ajustarà segons la Política Retributiva de la Fundació. 

La Fundació Barcelonaβeta Brain Research Center ofereix i promou un ambient divers i inclusiu, on tindràs l'oportunitat de desenvolupar la teva carrera professional. Donem la benvinguda als sol·licitants independentment de la seva edat, discapacitat, gènere, nacionalitat, ètnia, religió, orientació sexual o identitat de gènere.

Per aplicar a la posició

 1. En un únic document pdf:
  • Carta d'interès justificant la motivació i experiència prèvia (màx. 1 f).
  • CV (màx. 2 f).
 2. Indica on has visualitzat l'oferta publicada
 3. Remetre al correu electrònic: talent@barcelonabeta.org
  • Assumpte: Neuropsicòleg/oga (interinitat)

Fecha de publicación

Fecha de cierre