Vés al contingut
Borsa de treball del BarcelonaBeta Brain Research Center

HRS4REl Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) va rebre el 2020 el premi d'excel·lència en recursos humans per a la recerca (HR Excellence in Research award - HRS4R), que concedeix la Comissió Europea. Per tal d'integrar els 40 principis recollits a la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació de personal investigador, el BBRC va desenvolupar el Pla d’Acció 2020-2024 per mostrar el seu compromís amb l’Estratègia HRS4R. 

Per a més informació sobre l’Estratègia HRS4R feu clic aquí.

A més, el BBRC compta amb un codi propi de bones pràctiques per garantir els principis de no discriminació, mèrit i igualtat d'oportunitats en els processos de selecció, i per oferir oportunitats de formació i desenvolupament professional al seu personal.

Al BBRC desenvolupem un model de treball que promou la cura de les persones. El respecte per la igualtat en drets, oportunitats i obligacions entre dones i homes és, també, un dels nostres pilars. En aquest sentit, hem adquirit un compromís amb el principi d’Igualtat de tracte i d’oportunitats i hem iniciat el 2023 el procés d’implementació d’un Pla d’Igualtat, seguint l’establert per la llei per la Igualtat efectiva entre dones i homes. 

Les vacants en procés de selecció es publiquen en aquesta pàgina web, on s'indica la descripció de el lloc de treball i com fer arribar la vostra candidatura. El BBRC es regeix per la normativa vigent en Protecció de Dades, per la qual cosa només acceptarà i processarà aquelles candidatures que responguin a ofertes en vigència, i no podrà acceptar candidatures espontànies.

Us animem a seguir la publicació de les vacants en aquesta pàgina web, i que ens feu arribar la vostra candidatura si s'adequa a el perfil requerit a través del canal indicat en cada vacant.
 

 

Ofertes de feina en recerca

Clinical Trials Coordinator

Data d'inici
31-05-2024
Data de tancament
28-06-2024

Infermer/a de Recerca Clínica

Data d'inici
27-05-2024
Data de tancament
28-06-2024

Scientific Alliance Manager

Data d'inici
07-05-2024
Data de tancament
14-06-2024

GROUP LEADER in NEUROIMAGING Alzheimer’s & other Neurodegenerative Diseases

Data d'inici
20-03-2024
Data de tancament
17-05-2024
Oferta tancada

Data Engineer

Data d'inici
13-02-2024
Data de tancament
14-06-2024