Vés al contingut

L'objectiu principal del Grup de Recerca de Biomarcadors en Fluids i Neurologia Translacional és entendre millor les bases biològiques de l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives relacionades amb l'edat, especialment durant les primeres etapes. El grup té un fort enfocament translacional i realitza investigacions per desenvolupar, identificar i validar biomarcadors per millorar el diagnòstic de malalties neurodegeneratives, descobrir noves dianes terapèutiques i investigar els mecanismes moleculars subjacents a aquest tipus de malalties. El seu equip multidisciplinari, format per investigadors amb formació diversa, que inclouen neurologia clínica, bioquímica, proteòmica, bioinformàtica, bioestadística i neuropsicologia, identifica problemes clínics i necessitats dels pacients, i realitza investigacions de ciència bàsica al laboratori per respondre preguntes clínicament rellevants.

Línies de recerca

El projecte HeBe (ERC Starting Grant)

L’objectiu de HeBr és identificar els factors sanguinis que tenen un efecte rejovenidor o envelliment en el cervell humà. Si es confirma la seva presència, els resultats permetran millorar el diagnòstic de la malaltia d'Alzheimer o d'altres malalties neurodegeneratives en les seves etapes anteriors i també seran útils per detectar individus més susceptibles a desenvolupar la malaltia, predir el seu pronòstic, controlar la progressió de la malaltia i l'eficàcia del tractament o utilitzar-se com a marcadors substituts en assaigs clínics. Aquest projecte rep finançament de l’European Research Council (ERC) en el marc del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (acord de subvenció núm. 948677).

Desenvolupament de nous biomarcadors per diagnosticar la malaltia d'Alzheimer

En aquesta línia, el grup treballa per desenvolupar, validar i implementar nous biomarcadors en fluids que milloraran el diagnòstic de la malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives en les seves etapes primerenques. Aquests biomarcadors també seran útils per detectar les persones més susceptibles a desenvolupar la malaltia, predir el seu pronòstic, controlar la progressió de la malaltia i l'eficàcia del tractament o utilitzar-se com a marcadors substituts en assaigs clínics.

El grup aborda tot el flux de treball de desenvolupament de biomarcadors, des de la identificació de biomarcadors candidats i el desenvolupament d'assajos, fins a la implementació clínica. El laboratori d'última generació està equipat amb instruments totalment automatitzats per realitzar aquests mesuraments de manera altament reproduïble.

Implementació clínica de biomarcadors sanguinis

El Grup de Recerca de Biomarcadors en Fluids i Neurologia Translacional treballa per millorar els biomarcadors sanguinis de la malaltia d'Alzheimer i testejar-ne la implementació en l'àmbit clínic. En aquest sentit, el grup fa ús de dos estudis:

  • L'estudi Beta-AARC, per avaluar si els biomarcadors basats en sang de l’Alzheimer poden indicar la patologia de la malaltia en persones amb queixes de memòria subjectiva, i per determinar si aquests biomarcadors de sang es poden implementar en el diagnòstic actual per millorar la gestió dels pacients.
  • L'estudi PLASMAR, per determinar si els biomarcadors sanguinis tenen un impacte en el maneig dels pacients que presenten queixes cognitives a la Unitat especialitzada de Trastorns Cognitius de l'Hospital del Mar.
Pipette dripping in empty test tubes
El grup altament multidisciplinari duu a terme investigacions translacionals sobre biomarcadors de fluids per a la malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives

Membres del grup

Investigadors i tècnics

Paula Ortiz-Romero
Responsable de Laboratori
Marina de Diego
Tècnica de Laboratori
Federica Anastasi
Postdoc
Armand González
Predoc
Felipe Hernández
Predoc
Jose Miguel Contador
Neuròleg Postdoc
Isabel Estragues
Neuròloga Postdoc