Vés al contingut

Informació sobre el tractament de dades personals 

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per la Fundació BarcelonaBeta. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en que es tracten les dades de caràcter personal obtingudes i podrà variar en el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que la Fundació es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s’accedeixi a la web.

Data última actualització: 20/07/2020

 

1.- Identificació del titular responsable del tractament:

El titular responsable del tractament de les dades:
Fundació BarcelonaBeta Brain Research Center para la Investigació sobre l’Alzheimer, (des d’ara, Fundació BarcelonaBeta).
Carrer Wellington, 30, Barcelona (08005).
NIF núm. G-65895401
Correu electrònic gdpr@barcelonabeta.org

 

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació:

2.1. FORMULARIS WEB

Les dades personals que ens facilitis a través de qualsevol dels formularis habilitats en la web o qualsevol altre mitjà de contacte indicat, seran tractats amb la finalitat d'atendre les teves consultes i sol·licituds. Quan sigui necessari, remetrem la teva petició internament al departament que correspongui per a la seva correcta gestió.

Utilitzarem les teves dades per a remetre't comunicacions d'interès si t'has subscrit als nostres butlletins o has marcat la corresponent casella habilitada a aquest efecte.

T'informem que podràs donar-te de baixa d'aquesta mena de comunicacions en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic a gdpr@barcelonabeta.org

Legitimació: La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment que es considera atorgat en facilitar-nos les teves dades i acceptar la present política de protecció de dades.

Termini de supressió: Les dades s'eliminaran una vegada atesa la teva sol·licitud. Les dades per a l'enviament d'informació d'interès es conservaran indefinidament mentre no se sol·liciti la seva eliminació.

 

2.2. INTERESSATS EN PROJECTES DE RECERCA

Les dades personals que ens facilites per a participar en un projecte de recerca de BarcelonaBeta seran tractats amb les següents finalitats:

 • La creació d'un directori de persones candidates a participar en els projectes de recerca.
 • Avaluar la idoneïtat dels candidats en funció de la seva edat, característiques fisiològiques i antecedents mèdics familiars.
 • Gestionar les comunicacions relacionades amb els projectes que puguin ser del teu interès.

Legitimació: La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment atorgat en apuntar-te com a participant i l'interès legítim de la BarcelonaBeta per a l'enviament de comunicacions d'interès.

Termini de supressió: Les seves dades personals i de salut es conservaran indefinidament mentre no ens sol·liciti la seva eliminació.

 

2.3. PARTICIPANTS EN PROJECTES DE RECERCA

Les dades personals dels participants en projectes de recerca seran tractats amb les següents finalitats:

 • Gestionar els projectes de recerca.
 • Gestionar les comunicacions relacionades amb el projecte en el qual participes.
 • La reutilització de les teves dades en altres projectes de recerca relacionats amb l'estudi en el qual has participat.
 • La finalitat del tractament de les teves dades és dur a terme un control d'assistència a les visites programades, que es realitza en la sala d'espera de l'edifici.

Legitimació: La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment, que es considera atorgat en participar en un projecte de recerca i l'interès legítim de la BarcelonaBeta per a l'enviament de comunicacions d'interès.

Termini de supressió: Les seves dades personals i de salut es conservaran indefinidament mentre no ens sol·liciti la seva eliminació.

 

2.4. PERSONES PROPERES DELS PARTICIPANTS

Les dades personals dels afins dels participants en projectes de recerca seran tractats amb les següents finalitats:

 • Posar-se en contacte amb l'afí en cas que sigui necessari per a l'avaluació dels estudis del participant.
 • Gestionar els projectes de recerca.
 • Gestionar les comunicacions relacionades amb el projecte en el qual participes com a afí.
 • La finalitat del tractament de les teves dades és dur a terme un control d'assistència a les visites programades, que es realitza en la sala d'espera de l'edifici.

Legitimació: La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment atorgat i l'interès legítim de la BarcelonaBeta per a l'enviament de comunicacions d'interès.

Termini de supressió: Les seves dades personals i de salut es conservaran mentre no ens sol·liciti la seva eliminació.
 

3.- A qui comunicarem les teves dades personals?

La Fundació BarcelonaBeta comunicarà les teves dades en els supòsits següents:

 • Per obligació legal: a l’administració tributària per al pagament d’impostos, a jutges i tribunals que ho sol·licitin per via judicial.
 • Cessió necessària per a la realització dels serveis contractats: entitats financeres per efectuar els cobraments i pagaments oportuns. T’informem que les teves dades es poden cedir a la Fundació Pasqual Maragall, entitat col·laboradora de la Fundació BarcelonaBeta i amb la qual comparteix projectes, serveis i prestacions.  
 • Els “Curriculum Vitae” facilitats pels candidats a llocs de recerca es podran comunicar, en funció del seu perfil, a organitzacions, empreses o institucions d’àmbit tant nacional com internacional, amb les quals la Fundació BarcelonaBeta tingui acords o preacords de col·laboració o projectes en comú.

Transferència internacional de dades: la Fundació BarcelonaBeta no portarà a terme cap transferència internacional de les teves dades.

 

4.- Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los? 

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines de les seves dades s’estan tractant en una organització. A aquest efecte, la Fundació BarcelonaBeta t’indica quins són els teus drets:

 • Dret d’accés, rectificació i supressió. Les persones interessades tenen dret d’accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir.
 • Dret a la limitació del tractament. En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició al tractament. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. La Fundació deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades. Tindràs dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que hagis facilitat a l’entitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret a reclamar davant l’autoritat de control. T’informem del teu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD - www.aepd.es) en cas que no s’hagi satisfet l’exercici dels teus drets aquí indicats.

Per exercir els drets esmentats pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant en la teva sol·licitud la informació següent:

 1. Dades de la persona sol·licitant (nom i cognoms).
 2. Adreça de contacte.
 3. Dret que vols exercir.
 4. Dades concretes sobre les quals formules la petició.

En el termini màxim d’un mes resoldrem la teva sol·licitud i t’ho notificarem a través del mateix mitjà que hagis usat inicialment.

 

5.- Quina seguretat aplica la Fundació BarcelonaBeta en el tractament de les teves dades?

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, la Fundació aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

Política de Privacitat - Confidencialitat correu electrònic

Tots els correus enviats des del domini de la Fundació BarcelonaBeta poden contenir informació confidencial o legalment protegida i estan exclusivament dirigits a la persona o entitat destinatària. El seu contingut no constitueix un compromís per part de l'emissor. Si no ets el destinatari final o persona encarregada de recollir-lo, no estàs autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni revelar el seu contingut. Si ha rebut un correu electrònic per error, et preguem que informis el remitent i eliminis del teu sistema el missatge i el material annex que pugui contenir.