Vés al contingut

El Grup de Recerca en Genòmica duu a terme investigacions sobre la genòmica de la neurodegeneració i l'envelliment, amb èmfasi en fenotips complexos i interaccions (incloses les interaccions amb factors ambientals com les malalties infeccioses) i la seva relació amb la malaltia d'Alzheimer. El seu equip d'investigació se centra en les causes de l'envelliment i les malalties relacionades amb l'edat, especialment les neurodegeneratives, i tracta temes amplis mitjançant l'estudi de patrons de diversitat del genoma i inferint quines són les forces que afecten els organismes vius, com i quan actuen, i com actuen. afecten coses tan diverses com la biodiversitat, la història de la població, l'evolució de trets complexos, rellevants evolutius o la susceptibilitat diferencial de diferents persones a certes malalties. El grup es beneficia del seu entorn multiinstitucional i transdisciplinari, amb contribucions d'experts en genètica, bioinformàtica, bioquímica i biologia cel·lular.

Línies de recerca

Correlacions genètiques, pleiotropies i comorbiditat

Aquesta línia de recerca tracta de comprendre les complexes relacions genètiques (tècnicament conegudes com a correlacions genètiques i pleiotropies) entre diferents malalties, especialment les associades a l'edat, i comprendre com impulsen les comorbiditats i les trajectòries de la malaltia. Per fer-ho, el grup utilitza eines de genòmica comparada i bioinformàtica per estudiar grans bases de dades internacionals d'informació biomèdica.

AlfaGenomics

L'objectiu d'aquest estudi transversal és ampliar la caracterització cognitiva, genètica i cerebral de persones cognitivament sanes, per comprendre millor les bases genètiques de les malalties neurodegeneratives i psiquiàtriques, utilitzant fonamentalment dades genòmiques de l'estudi Alfa.

Virus i neurodegeneració

Els virus indueixen alteracions i degeneracions de les neurones tant directament com indirectament. Aquesta línia de recerca aborda el fenomen a través de dos projectes:

  • Investigant els efectes del virus d'Epstein-Barr (EBV) en l'esclerosi múltiple i altres malalties neurodegeneratives. Per això, el grup està duent a terme l’estudi més gran realitzat fins ara (EBV-Virome Wide Association Study, EBV-VWAS), on investiga si diferents variants del virus afecten el risc de desenvolupar malalties neurodegeneratives.
  • Investigant els efectes neurològics del Covid-19 en persones amb diferents riscos d'Alzheimer. Per a aquesta línia, es produeixen mini-cervells, organoides personalitzats de cervells humans, a partir de membres de la cohort Alfa i sotmesos a diferents traumes, inclosa la infecció per SARS-Cov2.
DNA estructure
El grup estudia la genòmica de la neurodegeneració i l'envelliment

Membres del grup

Investigadors i tècnics

Natàlia Vilor-Tejedor
Responsable d'equip del grup de Recerca en Genòmica
Patricia Genius
Predoc
Blanca Rodríguez
Predoc
Hafid Laayouni
Scientific Advisor
Fabio Barteri
Bioinformatics Lab Manager
Laura García
Postdoc
Ruth Pareja
Tècnica de Laboratori
Alejandro Valenzuela
Predoc