Vés al contingut

El Grup de Recerca en Neuroimatge se centra en l'estudi d’imatges cerebrals obtingudes amb ressonància magnètica (MRI) i tomografia per emissió de positrons (PET). Aquestes imatges permeten revelar canvis fisiopatològics associats a la malaltia d'Alzheimer i l'envelliment saludable que poden ser informatius de noves estratègies de prevenció. Amb aquesta finalitat, s'analitzen les dades de neuroimatge juntament amb la cognició, la genètica, els biomarcadors i altres factors clínics, ambientals i d'estil de vida per detectar el seu impacte en el cervell a nivell estructural, funcional i molecular. El Grup de Recerca en Neuroimatge està format per un equip multidisciplinari d'experts en adquisició, processament i anàlisi de dades complexes de neuroimatge.

Línies de recerca

Correlacions cerebrals de la fase preclínica de l’Alzheimer i els factors de risc de la malaltia

Les tècniques de neuroimatge, com la ressonància magnètica i la tomografia per emissió de positrons, permeten caracteritzar les alteracions cerebrals en la fase preclínica de l’Alzheimer. Així, els investigadors poden millorar el coneixement dels processos fisiològics involucrats en la resposta a l’inici dels primers canvis patològics cerebrals.

Expansió del paper de les imatges PET d’amiloide

L'objectiu d'aquesta línia és buscar maneres de millorar l'ús de la imatge PET, tant en el camp de recerca com en la pràctica clínica. Inclou tant imatges de cohorts clíniques com preclíniques, així com desenvolupaments metodològics per millorar la precisió quantitativa i la comparabilitat de, per exemple, les dades d'imatges d’amiloide.

Noves tècniques d'imatge per detectar alteracions fisiopatològiques en la malaltia d'Alzheimer

Aquesta línia se centra en desenvolupar mètodes nous i més convenients per millorar la detecció d'alteracions fisiopatològiques en la malaltia d’Alzheimer. Amb aquesta finalitat, el grup desenvolupa noves seqüències de pols de ressonància magnètica que són sensibles als canvis associats a l'acumulació de proteïnes mal plegades al cervell.

Marcadors d'imatge de l'envelliment biològic del cervell mitjançant mètodes d'aprenentatge automàtic

L'objectiu d'aquesta línia és desenvolupar una família d'algoritmes d'aprenentatge automàtic que funcionin amb dades de neuroimatge i que es puguin utilitzar per predir l'edat biològica del cervell, així com la presència de la patologia de la malaltia d'Alzheimer.

Determinants genètics dels fenotips cerebrals

L'objectiu d'aquesta línia és estudiar la interacció entre els endofenotips cerebrals i els factors de risc de la malaltia d’Alzheimer, tant no modificables, com els genètics, com modificables.

Impacte de l'aterosclerosi subclínica i els factors de risc cerebrovascular en la salut del cervell

Aquesta línia de recerca, desenvolupada en col·laboració amb el Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC), busca entendre els correlats cerebrals de la malaltia cardiovascular subclínica i els factors de risc cardiovascular típics al cervell.

Neuroimaging grup
El grup analitza imatges MRI i PET per revelar canvis fisiopatològics associats a la malaltia d'Alzheimer i l'envelliment saludable

Membres del grup

Investigadors i tècnics

Raffaele Cacciaglia
Responsable d'equip del Grup de Recerca en Neuroimatge
Aldana Lizarraga
Postdoc
Anna Brugulat
Neuropsicòloga i Postdoc
Thais Lorenzo
Predoc
Michalis Kassinopoulos
MRI Analyst
Mahnaz Shekari
Predoc
Ferran Lugo
Clinical Data Analyst