Vés al contingut

El grup de Biomarcadors en Fluids i Neurologia Translacional es dedica a la recerca de biomarcadors de fluid, principalment en sang i líquid cefaloraquidi, per desenvolupar noves dianes terapèutiques i proporcionar una millor comprensió dels mecanismes moleculars de la malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives.

El grup està format per un equip multidisciplinari i divers de metges i investigadors bàsics que adopten un enfocament orientat del pacient al laboratori i viceversa; és a dir, primer identifiquen els problemes clínics i les necessitats dels pacients a peu de llit, després duen a terme investigacions de ciència bàsica en el laboratori per respondre preguntes clínicament rellevants, i finalment traslladen els nous coneixements generats al pacient i a la resta de la societat.

Línies de recerca

Projecte HeBe (ERC Starting Grant)

L'objectiu general del projecte Hebe és identificar factors sanguinis que tenen un efecte rejovenidor o d'envelliment en el cervell humà i que, per tant, poden convertir-se en objectius terapèutics per a la malaltia d'Alzheimer. La hipòtesi general és que les persones tenim factors sanguinis relacionats amb l'edat que tenen un efecte en la salut del cervell. El grup utilitza tècniques de proteòmica i metabolòmica avançades per identificar factors sanguinis que difereixin entre fenotips extrems i, a continuació, desenvolupar un conjunt d'eines d'assaig dirigit. El projecte rep finançament de el Consell Europeu de Recerca (ERC) en el marc del programa de recerca i innovació Horizon2020 de la Unió Europea (acord de subvenció núm 948.677).

Laboratori de biomarcadors de fluids per a malalties neurodegeneratives

El laboratori se centra en el desenvolupament, la validació i l'aplicació de nous biomarcadors que milloraran el diagnòstic de la malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives en les seves primeres etapes. Aquests biomarcadors també seran útils per detectar els individus més susceptibles de desenvolupar Alzheimer, predir el seu pronòstic, monitoritzar la progressió de la malaltia i l'eficàcia del tractament, o per ser utilitzats com a marcadors subrogats en assaigs clínics.

El laboratori aborda tot el flux de treball de desenvolupament de biomarcadors, des de la identificació de biomarcadors candidats, i el desenvolupament d'assaig, fins a la implementació clínica, i col·labora amb tots els actors involucrats en el procés. El laboratori d'última generació estarà equipat amb instruments totalment automatitzats per realitzar aquests mesuraments de manera altament reproduïble.

Grup de Recerca de Biomarcadors de Fluids i Neurologia Traslacional
Experts en la recerca translacional de biomarcadors de fluid per a la malaltia d'Alzheimer i altres patologies neurodegeneratives

Investigadors i tècnics

Marc Suárez-Calvet
Cap del Grup de Recerca en Biomarcadors en Fluids i Neurologia Translacional
Marta Milà
Investigadora Postdoctoral
Paula Ortiz-Romero
Responsable de Laboratori
Federica Anastasi
Postdoc
Armand González
Predoc