Vés al contingut

L’Alfa Cognició és un estudi observacional i prospectiu que analitza la relació entre la percepció subjectiva de declivi cognitiu i la presència, evolució o risc de deteriorament cognitiu clínicament objectivable. Així mateix, analitza la relació d’aquests paràmetres amb els canvis cerebrals associats a la malaltia d’Alzheimer que van des de l’absència de deteriorament a la manifestació de demència.

Està previst que en l’estudi participin 200 persones majors de 45 anys d’edat amb deteriorament cognitiu lleu, demència lleu o sense alteracions de memòria objectivables, però que perceben un declivi cognitiu subjectiu. Els participants procedeixen de l’Estudi Alfa o de bases de dades de persones interessades a participar en estudis d’investigació relacionada amb la malaltia d’Alzheimer.

La participació en l’estudi implica la realització de proves neurològiques, de neuroimatge, tests cognitius i d’hàbits de vida, i una extracció de sang a fi de descartar qualsevol condició que pogués causar deteriorament cognitiu.

L’Alfa Cognició té tres objectius principals. En primer lloc, estudiar l’associació entre la presència de percepció de declivi subjectiu en persones cognitivament sanes i el risc de presentar deteriorament cognitiu progressiu. En segon lloc, analitzar l’evolució de la percepció subjectiva de deteriorament cognitiu dels participants i els seus afins al llarg de les diferents fases de la malaltia d’Alzheimer. I, finalment, investigar la relació existent entre la percepció subjectiva de declivi cognitiu i paràmetres com el rendiment cognitiu, la presència de canvis estructurals cerebrals determinats per ressonància magnètica i la presència d’alteracions en biomarcadors de la malaltia.

Investigador principal d'Alfa Cognició: 

Dr. José Luis Molinuevo, director científic del Programa de Prevenció de l'Alzheimer del BBRC.

El Dr. Molinuevo és coautor de més de 300 articles amb més de 15.000 citacions a revistes científiques de prestigi i un índex de 63. També participa activament en xarxes internacionals de treball relacionades amb l'estandardització de procediments i criteris clínics de la malaltia d'Alzheimer, com l'Alzheimer Biomarker Standarization Initiative, el International Working Group, el National Institute on Aging and Alzheimer's Association (NIA-AA) Research framework, el CSF Appropriate Use Criteria Workgroup, el Standardization of CSF Preanalytics Working Group i el Subjective Cognitive Decline Initiative (SCD-I) Working Group.

 

Estudi Alfa Cognició
Estudi dirigit a persones que perceben un declivi cognitiu subjectiu