Vés al contingut

L’Alfa Genetics és un estudi transversal, plantejat com una visita complementària de l’Estudi Alfa, amb l’objectiu d’ampliar la caracterització cognitiva, genètica i cerebral de persones cognitivament sanes, per poder detectar de forma precoç la malaltia d’Alzheimer.

L’estudi inclourà prop de 1.700 participants. A tots se’ls farà una ressonància magnètica, amb l’objectiu de poder identificar patrons morfològics cerebrals associats a variants genètiques específiques que puguin estar relacionades amb el risc de desenvolupar la malaltia d’Alzheimer.

D’altra banda, també inclou una prova d’identificació d’olors, una extracció de sang per dur a terme una anàlisi genètica i determinar variables bioquímiques bàsiques, i una actualització de la història clínica i dels tests cognitius.

En el marc d’aquest estudi, hi ha un acord de col·laboració amb el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), per investigar la relació entre la malaltia ateroescleròtica i la malaltia d’Alzheimer. L’acord preveu la incorporació, en un futur, d’estudis d’imatge vascular en els participants de l’estudi Alfa Genetics, i estudis cognitius i de neuroimatge en la cohort PESA-CNIC-SANTANDER.

Investigador principal d'Alfa Genetics: 

Dr. José Luis Molinuevo, director científic del Programa de Prevenció de l'Alzheimer del BBRC.

El Dr. Molinuevo és coautor de més de 300 articles amb més de 15.000 citacions a revistes científiques de prestigi i un índex de 63. També participa activament en xarxes internacionals de treball relacionades amb l'estandardització de procediments i criteris clínics de la malaltia d'Alzheimer, com l'Alzheimer Biomarker Standarization Initiative, el International Working Group, el National Institute on Aging and Alzheimer's Association (NIA-AA) Research framework, el CSF Appropriate Use Criteria Workgroup, el Standardization of CSF Preanalytics Working Group i el Subjective Cognitive Decline Initiative (SCD-I) Working Group.

 

Test olfativo del Estudio Alfa + del BBRC