Vés al contingut

El Grup de Recerca en Neuroimatge dedica el seu treball a l’estudi de les imatges cerebrals obtingudes amb la ressonància magnètica i la tomografia per emissió de positrons per tal de revelar característiques associades a l’envelliment saludable i factors de risc de la malaltia d’Alzheimer. Els investigadors analitzen la informació obtinguda mitjançant tècniques de neuroimatge amb factors cognitius, genètics, mediambientals, història clínica, hàbits de vida i biomarcadors associats a la malaltia. D’aquesta manera, poden detectar el seu impacte en el cervell a nivell estructural, funcional i molecular, i obrir la porta al desenvolupament de noves estratègies de prevenció de la malaltia.

El grup està format per un equip multidisciplinari expert en l’adquisició, processament i anàlisi de dades complexes de neuroimatge. L’equip està dirigit pel Dr. Juan Domingo Gispert, que és coautor de més de 130 publicacions científiques i ha rebut més de 2.300 citacions, en la seva majoria relacionades amb la neuroimatge en humans i les malalties neurològiques.

Línies de recerca

Correlacions cerebrals de la fase preclínica de l’Alzheimer i els factors de risc de la malaltia

Les tècniques de neuroimatge, com la ressonància magnètica i la tomografia per emissió de positrons, permeten caracteritzar les alteracions cerebrals en la fase preclínica de l’Alzheimer. Així, els investigadors poden millorar el coneixement dels processos fisiològics involucrats en la resposta a l’inici dels primers canvis patològics cerebrals. Amb aquesta finalitat, els investigadors utilitzen diferents modalitats de neuroimatge en la cohort Alfa, que està àmpliament caracteritzada, i en la cohort del projecte European Prevention of Alzheimer’s Dementia (EPAD). 

Expansió del paper de les imatges de tomografia per emissió de positrons d’amiloide

En col·laboració amb els investigadors del consorci europeu AMYPAD, el grup se centra en com millorar l’ús de la tomografia per emissió de positrons tant en l’àmbit clínic com en el de la recerca. Aquests projectes comprenen l’estudi d’imatges de cohorts clíniques i preclíniques, així com desenvolupaments metodològics per millorar la precisió i la comparabilitat de les dades de les imatges d’amiloide obtingudes utilitzant diferents traçadors i ajustos d’imatge. 

Determinants genètics de fenotips cerebrals

La gran quantitat de dades recopilades en l’Estudi Alfa i els subestudis relacionats permet als investigadors portar a terme anàlisis de mediació. El seu objectiu és entendre la relació entre els factors de risc de la malaltia d’Alzheimer (tant els no modificables, com són els genètics, com els modificables) i els endofenotips cerebrals.

Noves tècniques per detectar la fase preclínica de la malaltia d’Alzheimer

Aquesta línia de recerca consisteix en el desenvolupament de mètodes innovadors i útils per millorar la detecció de la fase preclínica de la malaltia d’Alzheimer en la població general i per al desenvolupament d’assaigs clínics. En aquest sentit, porten a terme dues estratègies complementàries. D’una banda, els investigadors estan desenvolupant seqüències de pols de ressonància magnètica que són sensibles als canvis associats a l’acumulació de proteïnes mal plegades al cervell. D’altra banda, utilitzen mètodes d’aprenentatge automàtic i profund per extreure informació útil de les tècniques d’imatge estàndard. En última instància, totes dues aproximacions poden ser combinades per aconseguir una millora de la capacitat predictiva. 

Generació d’un repositori d’imatges de la fase preclínica de la malaltia d’Alzheimer

Els investigadors estan avaluant la forma més eficient per compartir en plataformes d’accés obert les dades adquirides als projectes de recerca que estan en marxa, amb l’objectiu de beneficiar els grups de recerca que és dediquen a la prevenció de la demència arreu del món. En concret, al projecte TRIBEKA estan generant una plataforma d’imatge que recull les dades de l’Estudi Alfa i de l’estudi PREVENT del Regne Unit. El seu objectiu és convertir-se en el major repositori mundial d’informació àmpliament caracteritzada per millorar la comprensió de les malalties neurodegeneratives i els models clínics relacionats amb les persones de mitjana edat. 

Neuroimaging-research-group
Experts en l'estudi de les imatges de ressonància magnètica i PET per revelar característiques cerebrals relacionades amb l'envelliment sa i els factors de risc de l'Alzheimer

Investigadors i tècnics

Raffaele Cacciaglia
Responsable d'equip del Grup de Recerca en Neuroimatge
Aldana Lizarraga
Postdoc
Anna Brugulat
Postdoc
Thais Lorenzo
Predoc
Michalis Kassinopoulos
MRI Analyst
Mahnaz Shekari
Predoc
Laura Stankeviciute
Predoc
Ferran Lugo
Clinical Data Analyst
Patricia Genius
Predoc