Vés al contingut

El Grup de Recerca Clínica i en Factors de Risc per Malalties Neurodegeneratives del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) es dedica a la investigació en la prevenció de l’Alzheimer i l’envelliment saludable des d’una perspectiva multidisciplinària. El seu treball consisteix en examinar els processos biològics que precedeixen l’inici de la demència, per així poder establir programes de prevenció. Aquests programes estan dirigits a persones sense símptomes però a risc de patir la malaltia, i tenen l’objectiu final de poder aturar, o al menys retardar, la incidència del declivi cognitiu i, en última instància, de la demència. 

El grup de recerca està format per un equip d’experts en el camp de la genètica, la pràctica clínica, els biomarcadors i l’avaluació neuropsicològica. 

Línies de recerca

Deteriorament cognitiu subjectiu. Canvis cerebrals i rendiment cognitiu objectiu

El deteriorament cognitiu subjectiu es defineix per la percepció persistent que té la persona afectada, que sent que està patint un declivi de la seva capacitat cognitiva, en comparació amb el seu estat normal i sense estar relacionat amb una malaltia aguda. Tot i que és normal percebre un declivi en la memòria i en altres capacitats cognitives amb l’edat, hi ha molts factors mèdics i psicològics que afecten aquesta percepció subjectiva i que estan associats amb un major risc de patir Alzheimer. Identificar aquests factors i els canvis biològics que determinen si les queixes de memòria representen una expressió inicial de l’Alzheimer preclínica contribuirà al diagnòstic precoç i a millorar la selecció de participants per als estudis de prevenció. 

Associació entre trastorns del son, deteriorament cognitiu i malaltia d’Alzheimer

L’objectiu d’aquesta línia de recerca és avaluar l’impacte dels trastorns del son en el rendiment cognitiu i la morfologia cerebral en persones cognitivament sanes, així com la seva associació amb els biomarcadors de la malaltia d’Alzheimer. 

Recursos per a la prevenció de la demència

Per poder classificar i estratificar millor els pacients i les persones a risc de patir la malaltia d’Alzheimer és necessària una medicina personalitzada, en la qual el diagnòstic, tractament i la prevenció siguin fets a mida segons les característiques de cada individu. Això representa un canvi de paradigma del diagnòstic tradicional a un de nou en el qual les persones a risc puguin ser ateses amb l’objectiu de conèixer el seu risc estimat de demència i poder rebre solucions personalitzades que el redueixin. La principal conseqüència d’aquest canvi de paradigma radica en l’impacte que potencialment pugui tenir revelar el risc estimat, tant des del punt de vista emocional com psicològic, així com els beneficis que se’n puguin derivar dels plans personalitzats que rebi cada participant.

Epidemiologia: contaminació, ansietat, depressió i altres

Les dades obtingudes en l’Estudi Alfa permeten el desenvolupament d’estudis relacionats amb diferents camps com el paper de la contaminació en l’ansietat i la depressió, l’associació entre el bilingüisme i els endofenotips estructurals, o les variables associades amb determinats endofenotips estructurals, funcionals i multimodals que estan identificats en individus a risc. 

Paper dels factors de risc vasculars en la fisiopatologia de l’Alzheimer

El BBRC té un acord de col·laboració amb el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) per portar a terme un fenotipat vascular i cerebral de persones sense símptomes i amb diferent risc de desenvolupar la malaltia d’Alzheimer i aterosclerosi. L’estudi serà realitzat en participants procedents de la cohort PESA del CNIC i de l’Estudi Alfa del BBRC. 

Efecte de la ingesta alimentària d’àcids grassos d’omega 3 en la fase preclínica de l’Alzheimer

La qualitat del greix alimentari que ingerim és un determinat important per a la salut i el desenvolupament de malalties. Un dels greixos més estudiats són els àcids omega 3, que provenen del peix gras i de determinats vegetals com les nous i les llavors de lli. DHA és el principal omega 3 i constitueix una part integral de les cèl·lules del cervell. Investigacions portades a terme en animals han demostrat que aquests greixos poden tenir propietats neuroprotectors. L’objectiu d’aquesta línia de recerca és determinar si la ingesta alimentària de DHA o dels aliments que el contenen en les persones que estan a la fase preclínica de la malaltia d’Alzheimer pot ajudar a endarrerir l’inici dels símptomes. 

Prevenció del deteriorament cognitiu després d'una intervenció multimodal combinada amb EGCG en portadors APOE4 amb deteriorament cognitiu subjectiu 

La finalitat de l’estudi PENSA és investigar l’efecte en la progressió del deteriorament cognitiu d’una intervenció basada en el seguiment d’un estil de vida saludable, complementat amb un compost natural del te verd anomenat epigalocatequina gal·lat (EGCG). 

Aquesta intervenció consisteix en un pla d’acció personalitzat basat en els seus hàbits de vida i indicadors de salut. De forma gradual, s’ajudarà els participants a portar a terme els canvis adequats per tractar de disminuir el risc de deteriorament cognitiu. Més informació

Reserva, resiliència i estil de vida

L’objectiu d’aquesta línia de recerca és entendre els mecanismes cerebrals i factors de risc modificables que fan a certes persones resilients a la malaltia d’Alzheimer. 

Hi ha evidència científica que apunta que alguns factors modificables, com l’adopció d’hàbits de vida saludables, tenen efectes duradors en el cervell i la cognició durant molts anys. A més, hi ha estudis que mostren que algunes persones poden preservar la seva funció cognitiva amb patologia d’Alzheimer al seu cervell, mentre que d’altres mostren una càrrega molt menor d’aquesta patologia. 

Actualment, creiem que alguns factors modificables poden actuar alentint la patologia de la malaltia d’Alzheimer, mentre que d’altres poden ajudar a mantenir l’estructura i la funció cerebral al llarg de la vida. En aquesta línia de recerca estudiem els mecanismes cerebrals dels participants de l’Estudi Alfa amb l’anàlisi de tècniques de neuroimatge, biomarcadors de la malaltia d’Alzheimer, tests cognitius i qüestionaris sobre el seu estil de vida. 

Grupo-Investigación-Clínica
L'objectiu del grup és establir programes de prevenció per aturar, o al menys retardar, la incidència del declivi cognitiu i la demència

Investigadors i tècnics

Müge Akinci
Investigadora Pre-doctoral
Eider Arenaza-Urquijo
Investigadora
Marta Crous-Bou
Col·laboradora
JOSE MARÍA GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI
Investigador, Neuròleg
Oriol Grau
Cap del Grup de Recerca Clínica i en Factors de Risc per Malalties Neurodegeneratives
Blanca Rodríguez
Predoc
Aleix Sala
Investigador
Gonzalo Sánchez
Investigador i Coordinació Neuropsicòlegs