Vés al contingut

L’Alfa Genetics és un estudi transversal, plantejat com una visita complementària de l’Estudi Alfa, amb l’objectiu d’ampliar la caracterització cognitiva, genètica i cerebral de persones cognitivament sanes, per poder detectar de forma precoç la malaltia d’Alzheimer.

L’estudi inclourà prop de 1.700 participants. A tots se’ls farà una ressonància magnètica, amb l’objectiu de poder identificar patrons morfològics cerebrals associats a variants genètiques específiques que puguin estar relacionades amb el risc de desenvolupar la malaltia d’Alzheimer.

D’altra banda, també inclou una prova d’identificació d’olors, una extracció de sang per dur a terme una anàlisi genètica i determinar variables bioquímiques bàsiques, i una actualització de la història clínica i dels tests cognitius.

En el marc d’aquest estudi, hi ha un acord de col·laboració amb el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), per investigar la relació entre la malaltia ateroescleròtica i la malaltia d’Alzheimer. L’acord preveu la incorporació, en un futur, d’estudis d’imatge vascular en els participants de l’estudi Alfa Genetics, i estudis cognitius i de neuroimatge en la cohort PESA-CNIC-SANTANDER.

Test olfativo del Estudio Alfa + del BBRC