Vés al contingut

L’Alfa+ és un estudi de cohort, prospectiu i observacional per a la identificació precoç de biomarcadors de la malaltia d’Alzheimer en 500 persones cognitivament sanes que són descendents de pacients. La cohort està formada per participants que provenen de l’Estudi Alfa que, periòdicament, van al Barcelonaβeta Brain Research Center per realitzar les diferents proves que preveu.

L’Alfa+ inclou dues sessions de ressonància magnètica i, complementàriament, en un estudi addicional, una tomografia per emissió de positrons (PET, per les sigles en anglès) de 18F-Flutemetamol i una PET de 18F-Fludeoxyglucose, que es realitzen a les instal·lacions l’Hospital Clínic. A més d’aquestes proves de neuroimatge, l’estudi inclou l’extracció de mostres de sang, líquid cefalorraquidi i orina, la recollida de la història clínica, i la realització de proves d’infermeria (talla, pes, pressió arterial), test de cognició i qüestionaris d’hàbits de vida.

L’estudi, que rep el suport de la Fundació "la Caixa", té l’objectiu de descriure processos biològics i identificar factors que puguin precedir la fase clínica de la malaltia d’Alzheimer. Així mateix, gràcies a l’àmplia caracterització de la seva cohort, l’Alfa+ pretén analitzar l’associació entre els marcadors cerebrals biològics, estructurals, funcionals i neurocognitius que caracteritzen la fase preclínica de la malaltia i la seva història natural.

Per a més informació, consulta l’article “The ALFA project: A research platform to identify early pathophysiological features of Alzheimer's disease”, publicat a Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions.

Participante del Estudio Alfa + realizando una prueba de resonancia magnética cerebral en el BBRC
Estudi per la identificació precoç de biomarcadors de la malaltia d'Alzheimer