Vés al contingut

El projecte ‘Beta-AARC: Estudi de cohort per a la identificació de biomarcadors de sang en la població amb declivi cognitiu subjectiu’ té l’objectiu de conèixer els factors que intervenen a l’inici del procés biològic de la malaltia d’Alzheimer i els biomarcadors que prediuen la seva evolució. 

L’estudi inclourà 200 participants d’entre 55 i 80 anys que experimenten un declivi de la memòria o altres capacitats cognitives, com l’atenció, la capacitat de planificació i l’orientació. Els participants se sotmetran a una sèrie de proves clíniques, cognitives, d’imatge i determinacions de biomarcadors en sang i líquid cefalorraquídi.

Beta AARC aspira a avançar cap a la detecció precoç de biomarcadors sanguinis que representin els canvis fisiopatològics relacionats amb l’Alzheimer en persones que experimenten un empitjorament subjectiu de la memòria. Trobar aquests marcadors permetrà predir l’aparició de la malaltia molt abans de que es manifestin els primers símptomes i el dany cerebral sigui irreversible, i plantejar accions preventives i terapèutiques eficaces. 

Per altra banda, l’estudi vol aprofundir en el coneixement dels factors que influeixen en l’aparició de la malaltia i en com es veuen afectades les capacitats mentals i el cervell per altres aspectes, com la simptomatologia de la persona afectada i l’edat en que es presenta.  

L'estudi busca conèixer els factors que intervenen a l'inici del desenvolupament de l'Alzheimer i els biomarcadors que prediuen la seva evolució