Vés al contingut

El European Prevention of Alzheimer’s Dementia (EPAD) és una investigació col·laborativa europea per ampliar el coneixement sobre la fase preclínica de l’Alzheimer i així poder prevenir la demència abans que apareguin els símptomes.

Impulsat el 2015 pel director científic del Programa de Prevenció de l’Alzheimer del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), el Dr. José Luis Molinuevo, i pel Dr. Craig Ritchie de la Universitat d’Edimburg, l’EPAD està format per 38 institucions europees, provinents de centres de recerca, universitats, laboratoris farmacèutics europeus i associacions de pacients.

 

 

L’objectiu de l’EPAD és desenvolupar una infraestructura que permeti dur a terme proves de concepte per accelerar la presa de decisions primerenques en el desenvolupament de fàrmacs candidats i les seves possibles combinacions per prevenir la malaltia d’Alzheimer.

El projecte preveu constituir una cohort de 6.000 participants i fer-los revisions regulars, proves cognitives, genètiques, de ressonància magnètica, i extraccions de sang, saliva, orina i líquid cefalorraquidi. Del total d’aquests participants, 1.500 seran convidats a formar part d’un assaig clínic adaptatiu.

El BBRC participa activament en els diferents grups de treball del projecte, està present en el seu Consell Executiu i ja ha reclutat més de 150 participants de l’Estudi Alfa, amb la previsió d’arribar a incloure’n 200.

El projecte té una durada de 5 anys i té un pressupost de 64 milions d’euros. L’EPAD està finançat amb la subvenció número 115736 de la Innovative Medicines Initiative, que és una iniciativa conjunta del programa de recerca i innovació de la Comissió Europea Horizon 2020 i de la Federació Europea d’Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA).

logo imi - logo epfia - logo ue

 

 

 

Epad-logo
EPAD és el consorci europeu d'investigació més gran en prevenció de l'Alzheimer