Vés al contingut

La farmacéutica Araclon Biotech, que pertany a Grífols, és la sponsor de l’assaig clínic AB1601, iniciat al febrer del 2018. 

L’objectiu principal de l’assaig és avaluar l’eficàcia, seguretat, tolerabilitat i resposta immune d’un fàrmac, ABvac40, en persones entre 55 i 80 anys amb deteriorament cognitiu lleu amnèsic o en estadis molt inicials de la malaltia d’Alzheimer. 

L’assaig és de fase II, multicèntric, prospectiu, longitudinal, aleatoritzat, de doble cec, amb control placebo i dos grups paral·lels de tractament. D’una banda, un grup de participants rep el fàrmac administrat per injecció subcutània una vegada cada 4 setmanes fins a la setmana 24, i una darrera injecció a la setmana 42. D’altra banda, el grup control rep el placebo en els mateixos períodes de temps. 

La participació a l’estudi clínic AB1601 implica la realització de proves de Tomografia per Emissió de Positrons (PET), ressonància magnètica cerebral i test cognitius, entre d’altres. L’estudi es portarà a terme en 200 participants, a centres majoritàriament espanyols, però també a França, Itàlia i Suècia. 

Araclon