Vés al contingut

L’European Prevention of Alzheimer’s Dementia Consortium (EPAD) està reclutant persones per ampliar el seu coneixement sobre la fase preclínica de l’Alzheimer i poder realitzar un assaig clínic adaptatiu. Aquest assaig provarà alhora diferents branques de tractament, i permetrà retirar ràpidament els fàrmacs que no mostrin resultats positius, així com introduir-ne de nous. En l’assaig participaran 1.500 persones de tot Europa. 

L’EPAD està finançat amb la subvenció número 115736 de la Innovative Medicines Initiative, que és una iniciativa conjunta del programa de recerca i innovació de la Comissió Europea Horizon 2020 i de la Federació Europea d’Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA).

 

 

European Prevention of Alzheimer’s Dementia consortium (EPAD)