Vés al contingut
08 març | 2023

La Fundació Pasqual Maragall i el BBRC fan valer el paper de la dona en la cura de les persones amb Alzheimer

Tres de quatre persones cuidadores de persones amb Alzheimer són dones, segons les dades extretes dels programes de suport i formació per a persones cuidadores duts a terme per la Fundació Pasqual Maragall al llarg de 2022. Aspectes com l’edat i els factors culturals encara arrelats són els principals motius pels quals, en la gran majoria de casos, la cura d’un familiar amb Alzheimer continua sent una responsabilitat amb un perfil eminentment femení.

Aquesta dada posa de relleu la implicació de les dones com a persones encarregades de les cures i, amb motiu del Dia internacional de la Dona, que se celebra avui, 8 de març, la Fundació Pasqual Maragall i el BBRC vol posar en valor aquesta tasca imprescindible i no suficientment reconeguda en la nostra societat.

 

La dona, epicentre de les cures

En més del 80% dels casos d’Alzheimer, l’atenció directa recau a la família, amb una mitjana de dedicació de la persona cuidadora principal de 15 hores diàries, els set dies de la setmana. En el nostre context, la cura d’una persona dependent es resol majoritàriament en el sí de la intimitat familiar i, per tant, suposa el sacrifici i renúncia, en la majoria de casos, de les dones, que han de reduir la seva jornada laboral o, fins i tot, abandonar la seva carrera professional. El 2020, un 93,6% de les persones que es van veure obligades a reduir la seva jornada laboral per cuidar un familiar amb Alzheimer van ser dones, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Aquesta implicació, sumada al desconeixement sobre molts aspectes relacionats amb la malaltia i als vincles emocionals amb la persona afectada, fa que la persona cuidadora sovint pateixi problemes físics i psicològics derivats del seu rol, com ara estrès, ansietat, depressió o frustració.

Amb l’objectiu d’oferir un recurs de formació i suport a les persones cuidadores compatible amb les tasques de cura, durant l’any 2022 la Fundació Pasqual Maragall va implementar el programa online “Aprèn a cuidar i a cuidar-te” en el que hi van participar 115 persones cuidadores. Aquest programa aporta informació rellevant sobre l’evolució de la malaltia i estratègies pràctiques per millorar la qualitat de vida de la persona que cuida. També s’hi ofereixen claus per gestionar les emocions vinculades a la tasca de cuidar a un familiar amb Alzheimer.

Més del 80% de les persones que van participar en el programa online “Aprèn a cuidar i a cuidar-te” durant l’any 2022 eren dones i, majoritàriament amb una edat compresa entre els 45 i els 66 anys. “Cuidar suposa un cost molt elevat per les dones. No només estem parlant d’un cost econòmic, sinó també personal, social, psicològic i laboral. I a això hem de sumar que la tasca de les cures no rep el reconeixement que es mereix a nivell social ni institucional”, explica Elena de Andrés, psicòloga i coordinadora terapèutica de la Fundació Pasqual Maragall.

A més del programa online “Aprèn a cuidar i a cuidar-te”, la Fundació Pasqual Maragall també ofereix grups terapèutics presencials a la seva seu a Barcelona per aquelles persones cuidadores que necessiten un suport més intensiu. “La responsabilitat de les cures suposa una gran pressió psicològica. En aquest sentit, hem comprovat que la teràpia grupal millora el benestar de les persones cuidadores. A més, els grups terapèutics permeten incidir en aspectes vitals que no es poden tractar individualment, com ara trencar l’aïllament social i aprendre d’altres persones que es troben en la mateixa situació”, detalla Elena de Andrés.

 

Programes grupals de suport a les persones cuidadores

En els programes grupals de la Fundació Pasqual Maragall es tracten temes de gran rellevància, com l’evolució de la malaltia, l’abordatge dels símptomes, la comunicació amb la persona afectada i els recursos comunitaris disponibles, entre d’altres. Igualment, en aquests espais també es proporcionen pautes i estratègies específiques per a atendre el propi benestar de la persona encarregada de la cura del seu familiar amb Alzheimer.

El Programa online de suport emocional i formació per a persones cuidadores de familiars amb Alzheimer, ‘Aprèn a cuidar i a cuidar-te’, s’orienta a l’acompanyament a persones cuidadores, oferint-los un recurs formatiu i d’ajuda emocional. És un programa psicoeducatiu basat en una perspectiva pràctica i adaptada a les necessitats generades en el dia a dia quan s’atén a un ésser estimat amb Alzheimer. Es desenvolupa en grups de 10 persones durant 8 sessions de 60 minuts i té una freqüència setmanal.

Els Grups terapèutics per a cuidadors familiars de persones amb Alzheimer tenen la seva base en una teràpia psicològica grupal, que la Fundació Pasqual Maragall va posar en marxa l’any 2012 i ha demostrat els seus beneficis en diferents aspectes relacionats amb el seu benestar. Els participants, a més d’adquirir coneixements sobre la malaltia i eines per afrontar millor el procés de cuidar, comparteixen les seves experiències, aprenen a gestionar les pròpies emocions, i practiquen tècniques de relaxació. Aquesta teràpia es desenvolupa en grups de 10 persones durant 14 sessions de 90 minuts, i també amb una freqüència setmanal.

Fins al moment, més de 1.500 persones cuidadores han participat en els 151 programes grupals promoguts per la nostra fundació.

Més informació sobre els programes grupals d’atenció a les persones cuidadores a: https://fpmaragall.org/ca/cuidant-al-cuidador/