Vés al contingut
21 des. | 2023

La investigadora Laura Stankeviciute defensa la quarta tesi doctoral feta al BBRC

Laura Stankeviciute, investigadora del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), ha defensat amb èxit la seva tesi doctoral sobre el paper del son en les etapes preclíniques de la malaltia d’Alzheimer.

El seu treball, titulat 'Sleep in the preclinical stages of Alzheimer's disease: A multimodal biomarkers approach', és la quarta tesi que es realitza en el marc del programa de recerca del BBRC, i demostra que les alteracions del son fan que el cervell sigui més vulnerable a la neurodegeneració dinàmica relacionada amb l'Alzheimer. Al llarg del seu doctorat, la investigadora ha dut a terme quatre estudis, inclòs un treball basat en la cohort ALFA +, així com les cohorts de l'EPAD i l'estudi d’envelliment cerebral de Harvard (Harvard Aging Brain Study, HABS).

L’objectiu de la seva tesi ha estat estudiar la relació entre les alteracions del son i la patologia bàsica de l'Alzheimer en les etapes preclíniques de la malaltia. A més, la investigadora ha explorat les contribucions potencials de les alteracions del son sobre les conseqüències de la neurodegeneració, reflectides per l'estructura i la funció del cervell. Per a aquest projecte, Stankeviciute ha utilitzat biomarcadors d’imatge i en fluids d'amiloide i tau, qüestionaris i mesures objectives del son. Els directors de la tesi han estat els investigadors del BBRC Dr. Juan Domingo Gispert, Dr. Oriol Grau Rivera i Dr. Raffaele Cacciaglia.

Felicitats!