Vés al contingut
19 maig | 2022

Un projecte del CNIC en col·laboració amb el BBRC rep un Alzheimer’s Disease Research Standard Award de la Fundació BrightFocus

La Fundació nord-americana BrightFocus ha concedit un Alzheimer’s Disease Research Standard Award al projecte ‘Understanding the impact of midlife cardiovascular risk factors & subclinical atherosclerosis on brain's health: a role on Alzheimer's pathology’, centrat en la determinació longitudinal de biomarcadors de plasma específics de dany neuronal, neuroinflamació i malaltia d’Alzheimer en els participants de l’estudi PESA-CNIC-SANTANDER, dels quals s’han obtingut imatges del cervell. La malaltia d’Alzheimer i l’aterosclerosi es caracteritzen per presentar una progressió llarga i lenta que comença molt abans de la manifestació dels primers símptomes.  A més, totes dues patologies comparteixen factors de risc, tot i que s’està estudiant si ambdues malalties poden compartir també un procés subjacent. 

El projecte guardonat està coordinat per la Dra. Marta Cortés Canteli, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), juntament amb el Dr. Valentín Fuster, Director General del CNIC, i el Dr. Juan Domingo Gispert, cap del grup de Neuroimatge del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) i membre del CNIC. Aquest projecte tindrà una durada de 3 anys i estarà finançat amb 100.000 dòlars l’any (95.000 euros). 

The Progression of Early Subclinical Atherosclerosis (PESA-CNIC-SANTANDER) es un estudi que es va iniciar l’any 2010 per identificar la presencia d’aterosclerosi i trastorns associats des d’etapes primerenques fins a les fases on es manifesten símptomes. Es tracta d’un projecte pioner en l’ús de tècniques d’imatge no invasives per millorar l’estimació del risc de les malalties cerebrovasculars. Els participants en l’estudi PESA amb aterosclerosi subclínica mostren una associació entre el risc cardiovascular i la malaltia cardiovascular subclínica amb l’hipometabolisme cerebral en regions del cervell que se sap que es veuen disminuïdes en la malaltia d’Alzheimer. Per això, actualment els esforços dels investigadors s’encaminen a determinar en quina mesura aquest hipometabolisme cerebral es causa d’una lesió neuronal i si també hi ha implicada una neuroinflamació i/o la malaltia d’Alzheimer.