Vés al contingut
25 oct. | 2016

AMYPAD, nova iniciativa europea per investigar la rellevància del PET de beta-amiloide a la malaltia d’Alzheimer

Els membres de la iniciativa Amyloid Imaging to Prevent Alzheimer’s Disease (AMYPAD) han anunciat avui el començament d’un projecte d’investigació innovador de col·laboració entre investigadors de l’àmbit acadèmic i privat per investigar la rellevància de la β-amiloide utilitzant la Tomografia per Emissió de Positrons (PET) com a marcador de diagnòstic i terapèutic de la demència tipus Alzheimer.

El dipòsit de beta-amiloide en el cervell és una característica patológica de l’Alzheimer però que també es dona en persones sense símptomes. En aquests casos, la detecció d’aquesta fase preclínica obre una oportunitat per la prevenció de la fase clínica de la malaltia.  Els traçadors comercials de PET de β-amiloide permeten visualitzar les plaques d’amiloide i aquesta tecnologia ja s’està fent servir a nivell hospitalari. “Necessitem estudis multicèntrics a nivell global per determinar el valor diagnòstic de la PET d’amiloide i estudiar com pot afavorir la prevenció secundària d’aquesta malaltia” va afirmar el Dr. Juan Domingo Gispert, cap de l’àrea de neuroimatge del BarcelonaBeta Brain Research Centre, de la Fundació Pasqual Maragall.

“El consorci AMYPAD reuneix un equip de col·laboradors de primer ordre de tot Europa per formar una xarxa paneuropea, inclosos els centres PET més actius. Això  garantirà un accés efectiu als pacients i, a més, ampliarà l’apropament al coneixement tècnic i a la modelització de la malaltia. Aquest és un pas innovador en la determinació del valor de la PET de beta-amiloide en la pràctica clínica”, va indicar el professor Frederik Barkhof, coordinador del projecte AMYPAD i professor de Neuroradiologia al Centre Mèdic Universitari VU d’Amsterdam i a l’Escola Universitària de Londres.

Objetius d'AMYPAD

Conèixer la importància del diagnòstic per imatge de beta-amiloide mitjançant PET proporciona una oportunitat excepcional per aconseguir tres objectius principals: 1) millorar l’estudi de diagnòstic i el tractament de persones amb sospita de patir l’Alzheimer; 2) conèixer l’evolució natural de l’Alzheimer en la fase pre-simptomàtica; 3) seleccionar persones per a assaigs de tractament destinats a prevenir l’Alzheimer i garantir-ne una inclusió de pacients més homogènia i adient. Mitjançant el seu acord amb els organismes reguladors, el consorci AMYPAD farà extensible el valor dels seus resultats a empreses farmacèutiques, proveïdors de serveis mèdics i pacients.

AMYPAD determinarà, en un entorn clínic real, per a qui és apropiat el diagnòstic per imatge de beta-amiloide, quan és millor realitzar-lo i com influeix la informació que en resulti en la certesa del diagnòstic, en el tractament del pacient i, finalment, en els diagrames d’arbre de decisions i la relació despesa-rendiment de les cures assistencials de la demència.

“El desenvolupament del diagnòstic per imatge de beta-amiloide ha suposat un avanç formidable en la investigació que permet un diagnòstic de l’Alzheimer més precís i una selecció més adient dels participants en els assaigs clínics en curs. El projecte AMYPAD proporcionarà informació vital en l’àmbit més indicat d’aquesta nova tecnologia en la pràctica clínica diària” va afirmar Jean Georges, director executiu d’Alzheimer Europe.

AMYPAD abordarà els objectius que hem mencionat abans en una col·laboració estreta amb el projecte EPAD (European Prevention of Alzheimer’s Dementia www.ep-ad.org), una iniciativa global que es proposa crear un entorn innovador per provar nous tractaments que puguin prevenir la demència de tipus Alzheimer.

“AMYPAD aplicarà la PET d’amiloide en una escala sense precedents en pacients amb sospita de trobar-se en la fase inicial de l’Alzheimer , i en generarà els coneixements per integrar plenament els marcadors de PET de beta-amiloide en la pràctica clínica habitual de manera rendible, evidenciant la importància diagnòstica, pronòstica i terapèutica des d’una perspectiva multisectorial”, va indicar el Dr. Gill Farrar, cap de projecte d’AMYPAD i director científic en GE Healthcare Life Sciences.

Sobre el projecte de recerca AMYPAD

AMYPAD reclutarà 900 pacients de clíniques de memòria de tot Europa i 3 100 subjectes preclínics o presimptomàtics d’Alzheimer procedents de cohorts de pacients d’evolució natural. Fins a un 50 % dels subjectes se sotmetran a exploració dinàmica i tècniques d’imatge repetides, amb un total de 6 000 PET d’amiloide. En estreta col·laboració amb l’EPAD (www.ep-ad.org), es monitoritzaran les cohorts amb un minuciós seguiment longitudinal i IRM per determinar resultats (indirectes) de dèficit cognitiu i neurodegeneració.

AMYPAD està finançat, principalment, pel programa d’investigació i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea i per la indústria farmacèutica europea (a través de l’EFPIA), sota el patrocini la Innovative Medicines Initiative (IMI-2). El programa AMYPAD disposa d’un pressupost de 27,3 milions d’euros distribuïts entre un total de 15 col·laboradors del sector privat i del món acadèmic.