Vés al contingut
12 març | 2019

Associen patrons espacials d’hiperintensitats de la matèria blanca del cervell amb factors de risc de l’Alzheimer

Les hiperintensitats de matèria blanca són lesions d’aquest teixit cerebral d’origen vascular que s’han associat amb un major risc de malaltia d’Alzheimer. Ara, un nou estudi en el qual participen investigadors del Programa de Prevenció de l’Alzheimer del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), que formen també part del CIBERFES i CIBER-BBN, ha associat patrons espacials concrets d’aquest tipus de lesions amb factors de risc de la malaltia. 

L’objectiu d’aquest estudi, que ha estat publicat a la revista Alzheimer’s Research & Therapy, era descriure els patrons d’hiperintensitats de la matèria blanca associats amb les estimacions de risc de demència i els factors de risc individuals en una cohort d’individus d’entre 51 i 64 anys sense alteracions cognitives. En total, s’han analitzat dades de 575 participants de l’Estudi Alfa, impulsat per “la Caixa” al BBRC i la Fundació Pasqual Maragall. 

La càrrega d’hiperintensitats de matèria blanca es va calcular automàticament a cada lòbul cerebral i a quatre capes equidistants des de la superfície ventricular fins a la interfície cortical. Els volums globals i els patrons regionals de la càrrega d’hiperintensitats de la matèria blanca es van analitzar en funció de la puntuació de risc de demència a 20 anys mesurada mitjançant el CAIDE, que comprèn factors de risc cardiovascular, envelliment i incidència de demència. Així mateix, també es van analitzar les correlacions d’hiperintensitats amb els antecedents familiars de malaltia d’Alzheimer i el genotip de l’apolipoproteïna E (APOE), ja que determinades expressions d’aquest gen estan vinculades a un major risc de demència.

Edat, hipertensió, hipercolesterolèmia i índex de massa corporal, factors de risc 

Els resultats van revelar que els nivells més alts de risc de demència es van associar significativament amb una major càrrega global d’hiperintensitats de la matèria blanca. Els principals impulsors d’aquesta associació van ser l’edat i la hipertensió. La hipercolesterolèmia i l’índex de massa corporal també van mostrar una influència menor, malgrat que significativa. 

Per regions cerebrals, els majors nivells de risc de demència van associar-se amb hiperintensitats de matèria blanca a àrees anteriors, principalment al lòbul frontal. Els participants amb antecedents familiars de malaltia d’Alzheimer van tenir una major càrrega d’aquestes lesions que els que no els tenien, especialment als lòbuls occipital i temporal. 

L’estudi també va revelar un efecte protector de l’al·lel APOE-Ɛ2 sobre les hiperintensitats de matèria blanca. 

“La càrrega d’hiperintensitats de la matèria blanca s’associa amb factors de risc de la malaltia d’Alzheimer, fins i tot en persones sense deteriorament cognitiu i amb una càrrega molt baixa d’hiperintensitats de la matèria blanca i amb baixes estimacions del risc de demència”, explica el Dr. José Luis Molinuevo, responsable del Programa de Prevenció de l'Alzheimer del BBRC. En aquest sentit, l’autora principal de l’article i investigadora del Programa de Prevenció de l’Alzheimer del BBRC, Gemma Salvadó, apunta que “els nostres resultats suggereixen que el control estricte dels factors de risc modificables en persones de mitjana edat pot contribuir a la reducció del risc de desenvolupar demència en un futur”.