Vés al contingut
01 març | 2022

Els portadors del gen d’APOE ε2 poden tenir una reserva cerebral més gran i millor protecció contra l’Alzheimer

Un treball multicèntric liderat per investigadors del Grup de Recerca en Neuroimatge del BBRC, centre impulsat per Fundació “la Caixa”, ha demostrat que els portadors d’APOE ε2 podrien tenir una reserva cerebral més gran i, per tant, una protecció addicional contra l’Alzheimer que els permetria afrontar millor l’envelliment i les conseqüències d’aquesta malaltia. Tenir dues còpies de l’al·lel de l’apolipoproteïna E (APOE ε2) suposa una forta protecció contra la malaltia d’Alzheimer. Tanmateix, l’efecte d’aquest genotip en el volum de matèria gris en persones sense deteriorament cognitiu no s’havia pogut estudiar fins ara donada la seva baixa prevalença. Aquesta nova recerca ha vist que els portadors del gen APOE ε2 presenten una doble protecció. Per una banda, tenen més matèria gris en les àrees del cervell que s’atrofien amb l’Alzheimer, el que els confereix millor protecció contra la malaltia. A més, també presenten més matèria gris en àrees associades amb la reserva cognitiva, el que també els permetria augmentar la capacitat de resistir del cervell quan les àrees principals on afecta la patologia comencen a deteriorar-se.  


L’estudi, publicat a la revista Alzheimer’s & Dementia, ha estat possibles gràcies a la participació de diverses cohorts que han inclòs participants de l’estudi Alfa, que compta amb el suport de la Fundació ”la Caixa”; de l’Amsterdam Dementia Cohort (ADC) dels Països Baixos; de Gothenburg H70 Birth cohort study (H70) i de BioFINDER, totes dues de Suècia; de The Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI), d’Estats Units i Canadà i, finalment, de Open Access Series of Imaging Studies (OASIS), dels Estats Units. 


Avenços en la recerca

L’estudi de les propietats cerebrals en portadors de dues còpies del al·lel ɛ2 d’edat avançada i sense deteriorament cognitiu servirà per augmentar la nostra comprensió dels mecanismes biològics associats amb aquest al·lel protector. La investigació suggereix que l’al·lel ε2 té un efecte oposat a l’al·lel ε4 (el principal factor de risc genètic de l’Alzheimer) en els volums de matèria gris, de manera que les troballes d’aquest estudi complementes estudis previs en la cohort ALFA que ja mostraven que tenir un al·lel ε4 estava associat amb menors volums de matèria gris en àrees que se sap que estan afectades per la malaltia d’Alzheimer. Això podrà servir per ajudar a comprendre en futures investigacions el risc excepcionalment baix de les persones portadores del al·lel ɛ2 de desenvolupar demència a causa de l’Alzheimer.

 

Article de referència: 

Salvadó G, Ferreira D, Operto G, Cumplido-Mayoral I, Arenaza-Urquijo EM, Cacciaglia R, Falcon C, Vilor-Tejedor N, Minguillon C, Groot C, van der Flier WM, Barkhof F, Scheltens P, Ossenkoppele R, Kern S, Zettergren A, Skoog I, Hort J, Stomrud E, van Westen D, Hansson O, Molinuevo JL, Wahlund LO, Westman E, Gispert JD; ALFA study†, BioFINDER, ADNI. The protective gene dose effect of the APOE ε2 allele on gray matter volume in cognitively unimpaired individuals. Alzheimers Dement. 2021 Dec 8. doi: 10.1002/alz.12487. Epub ahead of print. PMID: 34877786.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34877786/