Vés al contingut
19 jul. | 2023

Espanya se situa entre els 10 primers països del món en recerca d’Alzheimer

Espanya és un país líder en recerca en Alzheimer, concretament es troba en la sisena posició mundial i tercera europea. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe “Espanya en el mapa mundial de la producció científica en demències i Alzheimer”, realitzat per l'empresa Research Mark Analytics i impulsat per la Fundació Pasqual Maragall, amb finançament del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.


L'informe, que ofereix una panoràmica global de la producció bibliogràfica en demències i Alzheimer entre 2017 i 2021, destaca a Espanya com a país capdavanter en recerca, tant en nombre de publicacions, que han augmentat un 36% en el període analitzat, com en nombre d'investigadors i investigadores. 

L'informe també presenta una anàlisi de la producció científica al nostre país per comunitats autònomes i per ciutats. En aquest sentit, cinc comunitats autònomes concentren el 80% de la producció bibliogràfica d’Alzheimer a Espanya. Catalunya i la Comunitat de Madrid destaquen en volum de publicacions i nombre d'investigadors, concentrant més de la meitat del total. Els segueixen amb gran marge la Comunitat Valenciana, Andalusia i el País Basc.


Barcelona i Madrid, ciutats líders en recerca en Alzheimer


Barcelona i Madrid són les dues ciutats espanyoles que figuren entre les 10 més productives en recerca en Alzheimer a nivell mundial. En concret, Barcelona ocupa el setè lloc, en el rànquing global amb 540 publicacions, i Madrid el dècim, aconseguint les 525. Ambdues sobresurten pel fet de comptar amb un gran nombre d’investigadors actius. Madrid se situa en el vuitè lloc en Alzheimer i Barcelona ocupa la desena posició.


La ciutat de Barcelona compta amb destacats centres de recerca altament competitius i d'excel·lència, que exerceixen un paper fonamental en la generació de coneixement en el camp de les demències i l'Alzheimer. Aquests són l'Institut de Recerques Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), l'Institut de Recerca Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau) i el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) de la Fundació Pasqual Maragall.


"Aquestes troballes reforcen el lideratge d'Espanya i, en concret, de Barcelona i Madrid, que concentren més de la meitat del total de publicacions del país, com a ecosistemes pioners en recerca de l'Alzheimer a escala mundial. També a Europa, sent Londres l'única ciutat que supera en producció científica sobre la malaltia d'Alzheimer a les dues poblacions espanyoles”, apunta el Dr. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall.


La recerca, única via per frenar l'Alzheimer i les demències 


La creixent prevalença de les demències i l'Alzheimer a Espanya representa un desafiament crític per al sistema de salut, a causa del seu impacte econòmic i social. Segons les estimacions, a Espanya hi ha més de 900.000 persones que pateixen algun tipus de demència, sent l'Alzheimer responsable del 60%-70% dels casos. Amb la mancança de tractaments efectius i l'augment de l'esperança de vida, es preveu que el nombre d'afectats es dupliqui en les pròximes dècades. 


“El progrés en la recerca es torna crucial per frenar aquesta tendència preocupant. És per això que a la Fundació Pasqual Maragall hem realitzat aquest informe, perquè només així podem saber com ens situem en el món i veure que les dinàmiques de col·laboració entre hospitals, universitats, centres de recerca i governs són clau per estimular l'atracció de talent i l'impuls de nous projectes científics en el camp de l'Alzheimer”, destaca el Dr. Arcadi Navarro.


Per accedir als resultats de l'informe, vegeu aquest enllaç