Vés al contingut
08 març | 2022

La FPM i el BBRC ens sumem a la celebració del Dia Internacional de la Dona

Tres de quatre persones cuidadores de persones amb Alzheimer són dones, segons les dades extretes dels programes de suport i formació per a persones cuidadores duts a terme per la Fundació Pasqual Maragall al llarg de 2021. Aspectes com l’edat i els factors culturals encara arrelats són els principals motius pels quals, en la gran majoria de casos, la cura d’un familiar amb Alzheimer continua sent una responsabilitat amb un perfil eminentment femení.

Aquesta dada posa de relleu la implicació de les dones com a persones encarregades de les cures i, amb motiu del Dia internacional de la Dona, que se celebra demà, 8 de març, la Fundació Pasqual Maragall i el BBRC volem posar en valor aquesta tasca imprescindible i no suficientment reconeguda en la nostra societat.


La dona, epicentre de les cures

En la gran majoria dels casos, la cura d’una persona dependent es resol en el sí de la intimitat familiar i, per tant, suposa el sacrifici i renúncia, en la majoria de casos, de les dones, que han de reduir la seva jornada laboral o, fins i tot, abandonar la seva carrera professional. El 2020, un 93,6% de les persones que es van veure obligades a reduir la seva jornada laboral per cuidar un familiar amb Alzheimer van ser dones, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 

A la Fundació Pasqual Maragall s’organitzen grups terapèutics on es tracten temes de gran rellevància, com l’evolució de la malaltia, l’abordatge dels símptomes, la comunicació amb la persona afectada i els recursos comunitaris disponibles, entre d’altres. Tanmateix, en aquests espais també es proporcionen pautes i estratègies específiques per a atendre el propi benestar de la persona encarregada de la cura del seu familiar amb Alzheimer que es troba en una situació que s’ha vist agreujada per la COVID-19. 

Des del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) i  la Fundació Pasqual Maragall entenem que el paper de les dones és fonamental tant per les cures de les persones que pateixen l’Alzheimer com per a la investigació i sensibilització de la malaltia. A la nostra entitat, promovem el talent de les dones, que representen un 68,6% de la plantilla a la Fundació, un 64% del personal d’investigació del BBRC i un 61,5% dels càrrecs directius.