Vés al contingut
05 maig | 2022

La investigadora Marta Milà defensa la tercera tesi doctoral feta al BBRC

La investigadora del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) Marta Milà va defensar el 29 d’abril la seva tesi doctoral sobre perfils de biomarcadors fluids en l’etapa preclínica d’Alzheimer. 

La tesi, sota el títol ‘Characterization of fluid biomarker profiles in the preclinical stage of the Alzheimer’s continuum’, és la tercera que es desenvolupa en el marc del programa de recerca de l’Alzheimer del BBRC, i aprofundeix en el coneixement actual de la malaltia durant la seva etapa preclínica. Per dur a terme la recerca, Milà ha fet servir dades de 2.743 participants de l’estudi ALFA, que compta amb el suport de la Fundació "la Caixa", a més d’altres cohorts.

Els objectius de la tesi han estat, per una banda, estudiar l'impacte de diferents definicions de la positivitat de beta amiloide basades en biomarcadors, i per l’altra, dilucidar els fenòmens fisiopatològics que es produeixen en l'Alzheimer preclínic i com es veuen afectats per factors de risc no modificables, com ara l’edat i el sexe. A més, la investigadora ha estudiat el rendiment de nous biomarcadors en sang per detectar l'Alzheimer preclínic. Els seus directors han estat el investigador del BBRC el Dr. Marc Suárez Calvet i el Dr. José Luis Molinuevo, membre honorari i consultor científic del centre. 

Parlem amb ella per conèixer més sobre la seva tesi i els seus projectes de futur.

 

Quines són les conclusions principals de la teva tesi?

En relació amb les vies fisiopatològiques que caracteritzen la fase preclínica de l’Alzheimer, els resultats han demostrat que un cop hi ha alteracions en els nivells de proteïna beta-amiloide, ja augmenten els nivells d’altres múltiples biomarcadors que reflecteixen l’activació de diferents processos fisiopatològics en el cervell. A més, hem vist que els factors de risc més importants per a l’Alzheimer, com són l’edat, el sexe femení o ser portador de APOE-ε4, tenen un paper modificador d’aquests mecanismes fisiopatològics.

Pel que fa a l’estudi de nous biomarcadors en sang i la seva precisió per detectar la fase preclínica de l’Alzheimer, hem conclòs que diversos biomarcadors de la proteïna amiloide, tau, inflamació i dany axonal estan incrementats en sang en Alzheimer preclínic. En concret, noves isoformes de la proteïna tau en sang mostren la major precisió per a la detecció precoç de la malaltia.

En resum, els resultats de la tesi aporten noves evidències per a la detecció precoç d’Alzheimer, amb implicacions molt rellevants per millorar el disseny d’estudis clínics dirigits a prevenir l’aparició dels símptomes i també per a la pràctica clínica.

 

Com encares la teva nova etapa com a investigadora postdoctoral? En quines línies de recerca voldries aprofundir a partir d'ara?

Començo la meva etapa com a investigadora postdoctoral en el grup de Biomarcadors de Fluid i Neurologia Translacional del BBRC, on tenim diversos projectes relacionats amb l’estudi de biomarcadors en fluids i la seva utilitat per predir canvis a nivell cognitiu, així com la seva associació amb biomarcadors de neurodegeneració en neuroimatge. Més endavant, m’agradaria dedicar un temps de la meva carrera investigadora a treballar en un centre d’investigació estranger, per tal de guanyar nous coneixements i experiència internacional dins el mateix camp de recerca.

Les línies d’investigació en les quals m’agradaria aprofundir són, d’una banda, treballar per a la implementació de biomarcadors en sang per a la malaltia d’Alzheimer, que ofereixin una opció menys invasiva i més accessible pels participants d’estudis clínics i pels pacients. D’altra banda, m’agradaria també estudiar més a fons l’efecte dels factors de risc en el desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer. Un d’aquests factors, que no ha estat gaire estudiat, és el sexe. En aquest sentit, tinc molt interès en analitzar i entendre millor les diferències entre homes i dones en el risc de desenvolupar Alzheimer, així com en les seves vies fisiopatològiques i manifestacions clíniques.

 

Enhorabona!