Vés al contingut
25 març | 2019

Participants de Barcelona s’uneixen a l’Estudi de Diagnòstic i Gestió del Pacient d’AMYPAD

Més de 20 participants del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) s’han unit a l’Estudi de Diagnòstic i Gestió del Pacient del consorci europeu AMYPAD, des de l’inici del reclutament al gener del 2019. El centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall també iniciarà a l’abril el reclutament d’un altre estudi d’AMYPAD: l’Estudi de Pronòstic i Història Natural. Ambdós projectes de recerca formen part d’aquest consorci format per 9 institucions provinents del món acadèmic (entre elles, el BBRC), 3 de la indústria, 2 petites i mitjanes empreses, i 1 organització de pacients. 

D’una banda, l’objectiu de l’Estudi de Diagnòstic i Gestió del Pacient és seleccionar i fer un seguiment de participants en estudis de recerca que presentin queixes de memòria o possible malaltia d’Alzheimer per determinar quan és més apropiat aplicar la tècnica de Tomografia per Emissió de Positrons (PET) d’Amiloide. També investigaran com la informació que proporciona aquesta tècnica influencia la decisió del diagnòstic, el maneig del pacient, la presa de decisions, i la relació cost-efectivitat de la demència. Per a aquest projecte, el BBRC es compromet a reclutar 112 participants amb queixes subjectives de memòria, deteriorament cognitiu lleu o demència. Els participants seran dividits en 3 grups, segons marca el procediment de l’estudi, i la majoria d’ells es faran un PET d’Amiloide i diverses proves clíniques i cognitives. 

D’altra banda, la finalitat de l’Estudi de Pronòstic i Història Natural és millorar el coneixement de la història natural de la malaltia, de forma coordinada amb l’estudi de cohort longitudinal EPAD. En aquest cas, el BBRC reclutarà 120 participants de la cohort EPAD a diferent risc de desenvolupar Alzheimer, que també hauran de realitzar-se un PET d’Amiloide. 

El consorci AMYPAD ja ha reclutat més de 220 participants per a l’Estudi de Diagnòstic i Gestió del Pacient a 6 centres europeus, i a més de 55 participants per a l’Estudi de Pronòstic i Història Natural a l’únic centre europeu que, de moment, està reclutant (està previst que properament iniciïn aquest estudi més centres, com el BBRC a l’abril). 

AMYPAD està finançat amb la subvenció número 115952 del programa 2 de la Innovative Medicines Initiative, que és una iniciativa conjunta del programa d’investigació i innovació de la Comissió Europea Horizon 2020 i de la Federació Europea d’Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA).