Vés al contingut
20 jun | 2018

Presentem l’experiència dels grups terapèutics a 4 províncies espanyoles

Sandra Poudevida i Maximina Rodríguez, terapeutes de la Fundació Pasqual Maragall a Barcelona i Galícia respectivament, han presentat el programa de grups terapèutics per a cuidadors de persones amb la malaltia d’Alzheimer al 60è Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, celebrat del 13 al 15 de juny a Las Palmas de Gran Canaria. Al congrés han compartit els resultats dels grups realitzats l’any 2017 gràcies a la subvenció concebuda pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat amb càrrec a l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Els grups es van realitzar a Madrid, Vigo, Sevilla i Barcelona, després de formar 4 terapeutes en la metodologia del programa de la Fundació Pasqual Maragall. L’objectiu dels grups terapèutics és millorar el benestar emocional dels cuidadors, trencar el seu aïllament social, oferir-los eines per afrontar millor les cures i crear un espai per a la gestió de les seves emocions. Aquesta teràpia va ser validada entre el 2011 i el 2015 mitjançant dos assaigs clínics, i va demostrar que ajuda a millorar la percepció que tenen els cuidadors sobre la seva qualitat de vida, capacitat de resiliència, suport social i estat d’ànim. 

Els grups consisteixen en una teràpia grupal cognitiva conductual dividia en 14 sessions de 90 minuts cadascuna, que es realitza setmanalment durant 3 mesos i mig. A cada sessió es tracta un tema relacionat amb les repercussions de la malaltia d’Alzheimer, com per exemple, la comunicació, el dol, l’empatia, l’acceptació, o la capacitat de resiliència. Transcorregudes les 14 sessions, es realitza una sessió de seguiment mensual durant mig any per reforçar els resultats obtinguts. 

La subvenció de l’IRPF ha permès realitzar dos grups a cadascuna de les 4 ciutats mencionades. A més a més, durant els grups terapèutics els cuidadors van poder deixar als seus familiars amb la malaltia d’Alzheimer en un grup paral·lel, atesos per un tècnic assistencial, i realitzar amb ells sortides d’oci. Tal com van reflectir a les enquestes proporcionades, tant els cuidadors com els terapeutes van fer una valoració altament positiva de la teràpia. Podeu veure els resultats de les enquestes en aquest pòster presentat al congrés. 

Oci terapèutic

Davant les poques oportunitats de participació cultural i social a les quals poden acudir els cuidadors amb els seus familiars afectats per la malaltia d’Alzheimer, la Fundació Pasqual Maragall va promoure la realització de 4 sortides d’oci vinculades als grups terapèutics realitzats a Madrid, Vigo, Sevilla i Barcelona, gràcies a la subvenció de l’IRPF.

Les activitats van comprendre visites a exposicions d’interès artístic i etnogràfic a museus i zones a l’aire lliure d’interès arquitectònic i patrimonial; l’assistència a espectacles musicals, de teatre i ballet; la realització de passeigs i activitats a circuits termals; i l’organització de dinars i berenars. 
L’experiència dels cuidadors en aquestes activitats va ser molt gratificant, tal com es mostra en aquest segon pòster presentat fa uns dies al congrés.