Vés al contingut

El focus d’interès del Grup de Recerca en Decisions, Emocions i Memòria (DEMO) del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) se centra en els principis que governen l’estructura i funció dels circuits neurals. La seva missió és determinar com aquests circuits integren la informació de forma eficient i com aquesta informació és emmagatzemada en diferents indrets de memòria per finalment ser utilitzada a l’hora de formar judicis i prendre decisions.

El grup estarà liderat pel Dr. Luis Martínez-Otero, que s’incorporarà properament al BBRC i és coautor de més de 50 articles científics en prestigioses publicacions i ha rebut més de 2.400 citacions. El Dr. Martínez-Otero també ha estat referenciat a nombrosos documentals de tot el món, és ponent TEDx i membre de la DANA Alliance for the Brain Initiative.

L’equip de recerca de DEMO combina un enfocament empíric amb models computacionals. Així, analitza un ampli rang de fenòmens que van des de la compensació entre la precisió i el consum d’energia a les vies sensorials, fins als processos mitjançant els quals la memòria, el raonament, la intuïció i els factors afectius socials tenen influència en les creences, el judici i les decisions.

L’objectiu final de DEMO és trobar els principis canònics mitjançant els quals el cervell processa i emmagatzema informació de qualsevol tipus, així com les vies per utilitzar aquests principis i poder guiar el desenvolupament de nova informació i tecnologies de la comunicació. En un futur, el coneixement adquirit contribuirà a millorar els efectes de diferents malalties neurològiques com l’Alzheimer, i guiar el desenvolupament d’una nova generació de robots i màquines autònomes capaces de prendre decisions humanes en escenaris complexos. 

Línies de recerca

El paper de la memòria en els processos de percepció

La memòria no és només la responsable de com recordem el passat; és també fonamental per determinar com percebem el present i imaginar el futur. Per exemple, la forma com percebem el color d’un objecte no només està relacionada amb la longitud de l’ona de llum reflectida en el seu entorn immediat, sinó que també en la nostra pròpia experiència passada i la nostra exposició a diferents ambients lumínics. La realitat, per tant, és una construcció del cervell, i la memòria de percepcions proporciona un marc que és essencial per entendre la forma en la qual percebem el món, com valorem i avaluem els diferents estímuls i la càrrega emocional de les nostres experiències diàries. 

La dificultat de les persones amb Alzheimer per entendre el món, per construir de forma adequada la seva immediata realitat, pot resultar igual de devastadora emocionalment que la seva discapacitat per recordar. En aquest sentit, DEMO iniciarà una recerca pionera relacionant diferents tipus de memòria amb diferents processos de percepció. I ho farà unint l’experiència de camps aparentment tan dispars com la màgia, l’estètica, la programació de videojocs, la realitat virtual, la literatura, l’art i la filosofia, entre d’altres, tant al laboratori com en condicions més quotidianes.  

El paper de la memòria en el judici i la presa de decisions

La memòria és fonamental per prendre decisions adaptatives. DEMO dissenyarà experiments per dirigir els mecanismes cerebrals del judici i la presa de decisions, i per determinar com es deterioren amb l’edat i en algunes malalties que afecten la memòria i la cognició. També desenvoluparà noves estratègies per al seu tractament i rehabilitació. Les persones estem constantment prenent decisions; des de les més mundanes com què menjar de postres, fins a les relacionades amb el nostre sentit moral del bé i el mal.

De vegades, les persones grans i les afectades per algun tipus de demència prenen decisions inusuals o poc apropiades, malgrat no tenir cap dèficit cognitiu aparent. Un judici deficient pot de vegades ser la primera manifestació d’un deteriorament cognitiu. Per tant, entendre els mecanismes neuronals que estan darrere de la nostra habilitat normal de prendre decisions és essencial per a la detecció precoç d’algunes malalties cognitives com l’Alzheimer, i per buscar les millors estratègies per compensar aquests dèficits. DEMO vol abordar aquestes qüestions utilitzant experiments de comportament, marcadors genètics i models computacionals en persones sanes i malaltes.
 

Decisions-Emotions-Memory-group
DEMO combina un enfocament empíric amb models computacionals

Investigadors i tècnics