Vés al contingut

TRIBEKA és una iniciativa del Barcelonaβeta Brain Research Center i la Universitat d’Edimburg, impulsada per identificar les alteracions cerebrals prèvies a l’inici dels símptomes de la malaltia d’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives.

La missió del consorci és generar una plataforma de neuroimatge d’accés obert que permeti oferir informació àmpliament caracteritzada per avançar en el disseny de nous tractaments. Tota la informació recollida en el projecte s’oferirà a la comunitat científica global, a través de l’Alzheimer’s Association Interactive Network.

El projecte inclourà les dades de més de 1.000 participants sans d’entre 40 i 65 anys, provinents de les cohorts de prevenció dels diferents centres: l’Estudi Alfa a Espanya i Prevent al Regne Unit. En aquest sentit, la plataforma posarà a disposició de la comunitat científica i farmacèutica els resultats de les diferents proves que es fan periòdicament els participants d’aquests estudis.

Els participants de TRIBEKA se sotmetran a proves de ressonància magnètica, tomografia per emissió de positrons (PET) i tests cognitius. També aportaran la seva història clínica i l’historial familiar, informació sobre els seus hàbits de vida, i mostres de sang, saliva, orina i líquid cefalorraquidi per a l’anàlisi i descobriment de biomarcadors.

El consorci està finançat per l’Alzheimer’s Association i una fundació benèfica anònima internacional. El projecte va ser presentat pel Dr. José Luis Molinuevo, en el marc del congrés internacional de l’Alzheimer’s Association, celebrat el juliol del 2017 a Londres.

Per a més informació sobre el projecte o peticions de col·laboració, et pots adreçar a contact@tribeka.org.

Investigador principal de TRIBEKA: 

Dr. José Luis Molinuevo, director científic del Programa de Prevenció de l'Alzheimer del BBRC.

El Dr. Molinuevo és coautor de més de 300 articles amb més de 15.000 citacions a revistes científiques de prestigi i un índex de 63. També participa activament en xarxes internacionals de treball relacionades amb l'estandardització de procediments i criteris clínics de la malaltia d'Alzheimer, com l'Alzheimer Biomarker Standarization Initiative, el International Working Group, el National Institute on Aging and Alzheimer's Association (NIA-AA) Research framework, el CSF Appropriate Use Criteria Workgroup, el Standardization of CSF Preanalytics Working Group i el Subjective Cognitive Decline Initiative (SCD-I) Working Group.

Logo TRIBEKA
La missió del consorci és generar una plataforma de neuroimatge d'accés obert