Vés al contingut

El grup de Recerca de Neuroimatge ha desenvolupat un conjunt d'algoritmes d'aprenentatge automàtic capaços de predir la presència de nivells anormals de biomarcadors de la malaltia d'Alzheimer en el cervell d'individus sense alteracions cognitives, mitjançant l'anàlisi de dades derivades de la ressonància magnètica.

L'objectiu del projecte és utilitzar aquesta tecnologia com a eina de preselecció per als assaigs clínics de la malaltia d'Alzheimer, abans d'aplicar les invasives i costoses tècniques actuals.

Els assaigs clínics en aquest camp generalment requereixen avaluar la presència de biomarcadors anormals de la malaltia d'Alzheimer en els participants candidats, abans de ser inclosos. Les proves actuals per a l'obtenció d'aquests biomarcadors (anàlisi de líquid cefalorraquidi o Tomografia per Emissió de Positrons - PET) són invasives, cares i poc accessibles. A més, la taxa de positivitat sol ser baixa, oscil·lant entre el 10 i el 50%. Per aquest motiu, els costos de reclutament generalment ascendeixen fins al 50% dels costos totals dels assajos clínics per a la malaltia d'Alzheimer.

A curt termini, l'ús d'aquesta tecnologia evitarà un 63% de procediments innecessaris de líquid cefaloraquidi i PET associats a una reducció de costos del 40%. Els assaigs de fase III de la malaltia d'Alzheimer solen reclutar al voltant de 1.500 pacients, i el cost per pacient i per assaig és d'uns 20.000 euros. Per tant, aquesta solució estarà vinculada a un estalvi de 15 milions d'euros per assaig clínic que permetrà a les empreses farmacèutiques millorar la seva eficiència. A llarg termini, la solució ens aproparà a una teràpia preventiva eficaç per a la malaltia d'Alzheimer, que ara té un cost de 32.000 euros per pacient i any

L'Alzheimer és una important amenaça per a la salut mundial, representa l’1,25% del PIB, la incidència augmenta contínuament, i s'espera arribar a 150 milions de persones afectades l’any 2050. La capacitat de preseleccionar els pacients assegurant un reclutament òptim en els assajos clínics accelerarà la recerca d'un tractament eficaç per a aquesta devastadora malaltia. A més, hem de tenir en compte l'enorme impacte en la qualitat de vida dels familiars i cuidadors que han de conviure amb la dependència que desenvolupen.

Aquest projecte ha rebut finançament de CaixaImpulse, impulsat per la Fundació "la Caixa", i de la Convocatòria Digital Salut EIT, amb el suport de European Institute of Innovation and Technology (EIT), organisme de la Unió Europea.

Investigador principal de l'estudi

Dr. Juan Domingo Gispert, responsable de el Grup de Recerca en Neuroimatge.

Juan Domingo Gispert és el líder d'aquest projecte i suma més de 20 anys d'experiència treballant amb imatges mèdiques en entorns de diagnòstic i investigació, inclosos assaigs clínics. És coautor de més de 100 publicacions i ha codirigit 5 assaigs clínics. Actualment és el responsable de el Grup de Recerca en Neuroimatge de el Programa de Prevenció d'Alzheimer i consultor científic de la plataforma de Neuroimatge del BBRC / Fundació Pasqual Maragall. Actualment és l'investigador principal de el projecte europeu AMYPAD, l'objectiu del qual és millorar el coneixement, el diagnòstic i el tractament de l'Alzheimer mitjançant l'ús de la tecnologia PET amb traçadors que permeten la detecció de la placa amiloide cerebral. A més, és membre de l'Imaging Scientific Advisory Board de la iniciativa europea EPAD (European Prevention of Alzheimer's Dementia).

 

EIT digital

AI MRI
El projecte suposarà un pas endavant en la preselecció d'assaigs clínics, reduint els costos de reclutament fins a un 40%.