Vés al contingut
30 jun | 2022

L'estudi AMYPAD realitza proves de PET d'amiloide a 840 participants europeus

El consorci europeu AMYPAD, on participa el centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), ha reclutat i analitzat extensivament PETs d'amiloide de 840 participants. L'estudi, l'AMYPAD Diagnostic and Patient Management Study, és el més gran d'Europa per avaluar la utilitat clínica i el cost-benefici d'aquesta prova de neuroimatge.

Els resultats s'han publicat a la revista científica Alzheimer's & Dementia. Al costat del BBRC, al projecte han participat institucions europees de Gènova, Amsterdam, Tolouse, Colònia, Londres i Estocolm.

 

Una aposta pels PETs d'amiloide

L'acumulació de plaques de la proteïna amiloide al cervell és una de les característiques neuropatològiques principals i més primerenques de la malaltia d'Alzheimer. Una de les tècniques per mesurar l’increment d’aquesta proteïna és la tomografia per emissió de positrons (PET) d’amiloide.

"L'AMYPAD Diagnostic and Patient Management Study és l'estudi més gran d'Europa entre els que implementen la prova de PET d'amiloide a la pràctica clínica", explica el Dr. Juan Domingo Gispert, responsable del Grup de Recerca en Neuroimatge del BBRC, que lidera la participació del centre a AMYPAD. "Es tracta d'un estudi controlat, aleatoritzat, prospectiu i multicèntric, i té com a objectiu proporcionar evidències sobre la utilitat clínica i el cost-benefici d'aquesta prova a Europa", continua Gispert.

Entre les persones que es van inscriure per a l'estudi, 244 experimentaven declivi cognitiu subjectiu, una condició que produeix sensació de deteriorament cognitiu encara que aquest no s'hagi confirmat clínicament. 341 participants més manifestaven deteriorament cognitiu lleu i 255 demència. En tots, se sospitava que la malaltia d'Alzheimer podia ser la causa subjacent.

Entre l'abril del 2018 i l'octubre del 2020 es van reclutar 840 participants procedents de vuit clíniques de memòria europees, centres creats per oferir programes d'avaluació o suport a persones amb problemes de memòria o afectacions de les funcions cognitives.

 

Resultats representatius per facilitar la recerca en el futur

A l'estudi recentment publicat es descriuen les característiques sociodemogràfiques i clíniques obtingudes dels 840 participants, que confirmen que aquesta mostra és representativa de la població general de clíniques de memòria. Les dades recopilades són consistents amb mostres clíniques similars, tant pel que fa a la cognició global com a l'edat. “Aquestes dades donen suport a la confiança i la representativitat de la mostra, cosa que suggereix que els resultats que s'obtinguin seran generalitzables a la pràctica clínica”, declara el Dr. Gispert. Aviat s'espera que es facin públics els resultats principals de l'estudi, referents a la utilitat clínica de la prova i, més endavant, resultats preliminars sobre el cost-eficiència.

L'estudi Amyloid Imaging to Prevent Alzheimer Disease (AMYPAD) és una col·laboració a escala europea que ha suposat una gran millora en el coneixement, el diagnòstic i el tractament de l'Alzheimer mitjançant l'ús de la tomografia per emissió de positrons. AMYPAD està format per 17 institucions europees, entre les quals hi ha centres de recerca, farmacèutiques i associacions de pacients. Les dades recopilades durant aquest estudi i publicades ara constituiran la millor i una de les millors mostres clíniques de memòria fenotípiques d'Europa. Aquesta extensa base de dades serà analitzada per diferents grups de recerca dins i fora del Consorci AMYPAD per avançar a la recerca contra l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives.