Vés al contingut
29 gen. | 2021

El BBRC signa la Declaració ALBA per l’Equitat i la Inclusió

El Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) ha signat la Declaració ALBA per l’Equitat i la Inclusió. Amb la seva adhesió, el centre d’investigació de la Fundació Pasqual Maragall es compromet a treballar en mesures que combatin les barreres a la diversitat en la seva comunitat científica, especialment en etapes madures de les carreres. 

La declaració proposa mesures concretes i amb base empírica destinades a corregir la invisibilitat de col·lectius minoritzats per tal d’evitar la discriminació i la pèrdua de talent. Les mesures es classifiquen en dos eixos d’actuació: detectar i contrarestar els biaixos implícits a la institució, i crear un ambient de treball inclusiu i equitatiu. 

L’elaboració del Pla de Desenvolupament, la Política Retributiva de Referència i l’establiment d’una avaluació periòdica basada en l’acompliment d’Objectius i Competències responen a la implementació del Pla d’Acció del BBRC en el marc d'adscripció a la Carta Europea dels investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació de personal investigador. El seguiment dels principis establerts pels dos documents van fer merèixer al BBRC el premi d'excel·lència en recursos humans per a la recerca (HR Excellence in Research award - HRS4R) de la Comissió Europea l’octubre de 2020. 

L’ALBA és una organització composta per neurocientífics d’arreu del món en defensa de la diversitat com a factor d’excel·lència en el món de la ciència. En les seves diferents actuacions se centren promoure l’equitat del món de les neurociències des de l’àmbit educatiu i laboral en matèria de gènere, sexe, orientació sexual, discapacitat, edat, classe, raça, ètnia, religió, nació i cultura.